Ga naar de inhoud

Gedwongen opname  

Psyche onderzoekt welke (vervolg)acties nodig zijn om het stijgend aantal gedwongen opnames te laten stagneren of reduceren, of gedwongen opname kwalitatiever te organiseren.  

 

Procesbegeleiding mbt gedwongen opname 

Een gedwongen opname is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor patiënten en hun naasten.  De cijfers van gedwongen opnames blijven stijgen.  

Om dit mee onder de aandacht te houden, organiseerden de procesbegeleiders van Psyche in samenwerking met Zorgnet-Icuro en het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid een Vlaamse studiedag ‘Ongedwongen kijken naar gedwongen opname’. Zo’n 150 stakeholders uit verschillende betrokken sectoren kwamen er samen voor beschouwingen en reflecties rond deelthema’s met betrekking tot gedwongen opname, om van daaruit prioritaire thema’s ter opvolging te formuleren.  

 

Meer info: joke.jonckiere@psyche.be 

 

Meer info over gedwongen opname op de website van TeGek!? 

Externe link: Een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis regelen | Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be)  

Wachtdienstregeling GO Gerechtelijke Afdeling Gent