Ga naar de inhoud

Transitieleeftijd

Psyche zet met procesbegeleiding in op intersectorale samenwerking voor hulpverlening aan jongeren in de transitieleeftijd. 

 

Waarom procesbegeleiding? 

Drie vierden van de psychiatrische problemen ontstaat wanneer jongeren zich in de transitieleeftijd bevinden. Net in deze fase worden jongeren geconfronteerd met strikte leeftijdsgrenzen qua zorgaanbod in verschillende sectoren (ggz, VAPH, Jeugdzorg). Ook cultuurverschillen tussen het werken met minder- en meerderjarigen zijn een bedreiging voor zorgcontinuïteit. Samenwerking tussen alle actoren is daarom erg belangrijk. Door ondersteuning van intersectorale samenwerking op zowel regionaal als Vlaams niveau, helpt procesbegeleiding hulpverlening voor mensen in de transitieleeftijd beter op elkaar af te stemmen en te continueren. 

De werkgroep "transitiezorg" binnen de Staten Generaal Geestelijke Gezondheid heeft hierover een rapport gemaakt.   

 

Meer info: carine.eeckhout@psyche.be