Psychodynamische kindertherapie is een therapeutisch aanbod voor kinderen en jongeren met gedragsmoeilijkheden, emotionele en relationele problemen. De kindertherapeut zal van bij de start een werkrelatie aangaan met ouders én kind. Therapeut en gezin gaan samen op zoek naar de verschillende betekenissen en definiëringen van het probleem. De therapeut poogt kinderen in hun belevingswereld te leren kennen via leeftijdseigen communicatiemiddelen, zoals spel, tekeningen en gesprek. Hij streeft ernaar een therapeutische relatie te installeren waarin de belevingen van het kind kunnen gecontained en geëxploreerd worden. Het opbouwen van deze relatie vraagt een zoeken en afstemmen op de relationele en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Deze cursus biedt een praktijkgerichte introductie in de psychodynamische kindertherapie voor hulpverleners die bezig zijn zich te oriënteren in het therapeutische werkveld.

Doelgroep

Psychologen, pedagogen en kinderpsychiaters werkzaam in de GGZ-hulpverlening met kinderen en jongeren. Beginnende praktijkervaring in het werkveld van de kinder- en jeugdpsychotherapie is gewenst.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers zich enkele belangrijke theoretische basisbegrippen betreffende de psychodynamische psychotherapie met kinderen en jongeren eigen gemaakt. Daarnaast hebben ze handvaten gekregen om deze toe te passen in de eigen klinische praktijk.

Inhoud

  • werken binnen een psychodynamisch therapeutisch kader
  • spelontwikkeling en spelobservatie: ontwikkelingspsychologische en psychodynamische visies
  • de therapeutische relatie en het therapeutisch proces
  • werken met de context: een werkrelatie aangaan met ouders en kind

Data

  • 9 januari 2023
  • 30 januari 2023
  • 13 februari 2023
  • 20 maart 2023

Kostprijs:  €575

Jeugdherberg De Blauwput; Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven