Op 17 november 2023 organiseert deLink een netwerkevent over het belang van en het recht op opgeleide ervaringsdeskundigheid. We grijpen terug naar de kern dat ieder individu recht heeft op opgeleid te worden en elke organisatie het maatschappelijk recht heeft om met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting te werken. 

Voor wie is dit netwerkevent?

Dit netwerkevent is voor iedereen die interesse heeft in ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in de meest ruime zin van het woord (denk aan o.m. (opgeleide) ervaringsdeskundigen, medewerkers van organisaties, beleidsmensen en medewerkers uit het onderwijs).

Hoe ziet het programma eruit?

We zijn voorlopig nog volop bezig met de uitwerking van het programma en het vinden van de ideale locatie. Onderstaande planning wordt later nog verder aangevuld met een tijdsindeling, sprekers, enz..

In de voormiddag vindt er een studiegedeelte plaats.

In de namiddag organiseren we een coöperatief gedeelte met actietafels waarbij we samen zullen nadenken over de kracht van ervaringsdeskundigheid en o.m. stilstaan bij vraagstukken, zoals: "Wat zou je als organisatie kunnen doen om ervaringsdeskundigheid meer onder de aandacht te brengen?", "Hoe kunnen we ervaringsdeskundigheid ruimer inzetten?", "Hoe maak je als organisatie het verschil door met ervaringsdeskundigen samen te werken?", ...

Afsluiten doen we met een feestelijke receptie.

Inschrijven

Voorlopig kan je je nog niet inschrijven voor dit netwerkevent, maar je kan je wel op de wachtlijst plaatsen.

Van zodra het definitieve programma, de locatie en de datum vanaf wanneer je je kan inschrijven, bekend is, brengen we je op de hoogte via e-mail.