Bijna 35 jaar geleden verscheen de film Rain Man in de bioscoop. De film won vier Oscars en werd een groot kassucces. Hij maakte het grote publiek vertrouwd met het “fenomeen” autisme. De figuur Raymond stelde het toen overheersende beeld over autisme bij: hij kon immers praten en beschikte over uitzonderlijke rekenvaardigheden. Maar tegelijkertijd installeerde hij een nieuw eenzijdig, stereotiep beeld, dat van de “autistische savant” met bijzondere talenten. In zowat de helft van de series en films die na Rain Man werden gemaakt, werd een vergelijkbaar personage opgevoerd. Vandaag zijn er nog altijd mensen die denken dat iedereen die autisme heeft in één oogopslag 246 tandenstokers kan tellen. Rain Man redde het overigens niet in de buitenwereld en keerde terug naar zijn residentiële instelling. Een triest en pessimistisch einde. 

Het script van Rain Man is niet meer up to date. Onze nieuwe scripts omvatten termen als autismevriendelijkheid, (neuro-)diversiteit, kwaliteit van leven, verantwoorde zorg, vroegtijdige interventie en evidencebased begeleiding. Ze zijn echter niet bestemd voor een film, maar voor het echte leven. Ze worden gebaseerd op input van vele stakeholders, in de eerste plaats de autismegemeenschap, maar worden ook gevoed vanuit wetenschappelijk onderzoek. 

Sig en de onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen (o.l.v. prof. dr. Herbert Roeyers) van de Universiteit Gent slaan opnieuw de handen in elkaar en stellen je nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen voor. We presenteren de eerste resultaten van enkele grootschalige studies en doen een poging om de brug te maken tussen wetenschap en praktijk, vanaf de babytijd tot in de volwassenheid. Op die manier hopen we samen met de deelnemers niet alleen verder bij te dragen aan een nieuw script, maar ook en vooral aan de daadwerkelijke realisatie ervan.

 

Praktisch

Wanneer? do 30 november 2023 (9.30 uur - 16.45 uur)
Waar? Concertgebouw Brugge ('t Zand 34)

Prijs vanaf 1/8/2023
180 euro (160 euro voor Sig-participanten en studenten)