Dit VVKP webinar zal aan de hand van verschillende casussen stilstaan bij enkele adoptiespecifieke thema’s en hoe je volwassen geadopteerden hierin begeleidt.

Waar gaat het over?

Op volwassen leeftijd botsen geadopteerden soms op traumatische (verlies)ervaringen uit het verleden voor, tijdens of na adoptie. Helaas merken we dat het niet altijd even evident is om hier erkenning voor en goede ondersteuning bij te krijgen. Welke thema’s spelen er bij afstand en adoptie, en hoe herken je ze? Wat zijn mogelijke stappen in de begeleiding? 

Werkvorm: Webinar & Power Point

Voor wie: Iedereen die volwassen geadopteerden begeleidt.

Voorkennis: geen nodig

Leerresultaten: 

  • Kennis hebben van de thema’s die samenhangen met adoptie.
  • Vaardigheden hebben om adoptiespecifieke thema’s in te brengen tijdens een begeleiding.
  • Kennis hebben van de adoptiesector in Vlaanderen en naar welke organisaties je gericht kan doorverwijzen

Over de spreker

Kristina Van Remoortel is klinisch psycholoog en werkt sinds 2017 bij Steunpunt Adoptie. Als nazorgmedewerker biedt zij psycho-sociale ondersteuning aan zowel binnen- als buitenlands volwassen geadopteerden.

Tarief

VVKP-leden: Gratis

Niet leden: 10€

DEADLINE INSCHRIJVINGEN: 19/02/2024 om 24u