Ga naar de inhoud
donderdag 02 maart

Module Geestelijke Gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking: Groeien in begeleiding.

Bij de doelgroep personen met een verstandelijke beperking kan je als hulpverlener vaak geconfronteerd worden met gedragsproblemen, ernstige psychische problemen en psychiatrische problematieken. Deze doelgroep vraagt extra aandacht, wat een uitdaging betekent voor de hulpverleners.

Lees meer
donderdag 02 maart

Online workshop Focussend schrijven

In deze ervaringsgerichte workshop krijg je stap voor stap focussende uitnodigingen voorgelegd om zo te komen tot jouw creatie, iets wat jij geschreven hebt.

Lees meer
vrijdag 03 maart

Congres: Medicatie bij gedragsproblemen van personen met een verstandelijke beperking

Een congres over medicatie bij gedragsproblemen van personen met een verstandelijke beperking.

Lees meer
maandag 06 maart

Studiedag "Geweldig verslaafd of verslavend geweld?"

Deze studiedag is een initiatief van de stuurgroep vrouwendrughulpverlening. Deze stuurgroep streeft naar een vrouwvriendelijke aanpak van vrouwen met een verslavingsproblematiek, binnen de gespecialiseerde (residentiële) drughulpverlening.

Lees meer
dinsdag 07 maart

The future of nursing. Hoe kunnen we ons voorbereiden op een rol in advanced nursing practice in de geestelijke gezondheidszorg?

Het THINK³ simulation & innovation lab organiseert met medewerking van de Belgische Vereniging voor Verpleegkundig Specialisten (BVVS) op dinsdag 7 maart 2023 een avondsymposium met als thema ‘The future of nursing. Hoe kunnen we ons voorbereiden op een rol in advanced nursing practice in de geestelijke gezondheidszorg?

Lees meer
dinsdag 07 maart

Basisvorming suïcidepreventie ELZ Haspengouw & ZOLim - Limburg

In je werk kan je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. Deze vorming leert je hoe je signalen kan herkennen, hoe je het gesprek kan aangaan rond deze signalen en zelfmoordgedachten en welke verdere stappen je dan kan zetten. Daarnaast krijg je meer zicht op de bestaande doorverwijsmogelijkheden.

Lees meer
dinsdag 07 maart

Netwerk op-date - Zoomsessie

Graag nodigen wij jullie uit voor een volgende
“Netwerk op-date” zoom sessie.

"Een blended hulpaanbod rond psychische kwetsbaarheid... een evidentie!?"

Lees meer
donderdag 09 maart

3e Wetenschapsdag

Op 9 maart 2023 organiseert de Alexianen Zorggroep Tienen een derde wetenschapsdag, met als thema 'de kracht van onderzoek'.

Lees meer
donderdag 09 maart

Mind the Gap Leuven: Collectief

Programma

13u30: Welkom

Inloophuis Leuven: I have a dream
Waar staan we met deze droom? Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de jongerenbevraging? Volgende stappen?

Instroomoverleg: Jump Leuven in de startblokken
Wat zijn de krijtlijnen van Jump Leuven? Welke jongeren kan je aanmelden? Vanaf wanneer? Wie kan aansluiten?

Stand van zaken actiegroep Woonplekken

Mind the Gap Leuven in vogelvlucht
We staan samen met jou stil bij de evolutie van Mind the Gap en evalueren samen.

16:30: einde

DONDERDAG 9 MAART 2023 13U30-16U30
KLEINE SPUI - DIRK BOUTSGEBOUW DIETSEPOORT 6 - 3000 LEUVEN

Schrijf je hier in voor 6 maart 2023!

Vragen of info? mindthegapleuven@gmail.com

Lees meer
donderdag 09 maart

Erfrecht in gezinnen met een kind met een handicap

Het Belgische erfrecht werd aangepast. Wat betekent het voor jouw gezin?
Hoe zorg je ervoor dat je zorgenkind comfortabel leeft als jij er niet meer bent?
Kun je ook iets regelen voor de broers en zussen?
Wat is een goede manier om je vermogen aan je kind (en eventueel andere erfgenamen) na te laten?

Lees meer
vrijdag 10 maart

Heropening: Herstelcafé Mechelen

Op vrijdag 10 maart tussen 10u en 12u openen we onze deuren. We maken kennis met elkaar aan de hand van volgend thema:

Wat betekent herstel voor jou?

Lees meer
maandag 13 maart

Vorming: Basiskennis Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health (ZOERSEL)

In deze 4-daagse opleiding reiken we een theoretisch en praktisch Infant Mental Health perspectief aan van waaruit we kijken naar ouder, kind en interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid.

Lees meer
maandag 13 maart

Studienamiddag met Nelleke Nicolai Een analytische houding in de supervisie

In het najaar van 2023 organiseert de VVPT, in samenwerking met het Postgraduaat in de Psychoanalytische Psychotherapie, het Postgraduaat in de Psychodynamische Kinderpsychotherapie van de KULeuven en de Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie van de UGent voor het eerst een vierdaagse opleiding tot supervisor psychoanalytische psychotherapie. 

Lees meer
maandag 13 maart

Workshop: oudertraining eetstoornissen

Deze vorming richt zich tot ambulante therapeuten die werken met mensen met eetstoornissen en die interesse hebben om een ambulant groepsaanbod voor ouders op poten te zetten.

Lees meer
dinsdag 14 maart

Kinderen een stem geven in beslissingen over hun leven: Helpen meegaan of laten ondergaan?

In deze vorming zoeken we naar aanknopingspunten om in de dagdagelijkse werking het kind 'vast' te houden. Vanuit het begrijpen van de interne dynamiek bij kinderen wanneer volwassenen beslissingen over hen maken, willen we nadenken hoe we de concrete acties in een organisatie rond kinderen zo kunnen vormgeven dat het gevoel van betrokkenheid en erkenning bij hen groter wordt.

Lees meer
dinsdag 14 maart

Narratieve Story Stem Technieken - Verhalen als vensters op de belevingswereld van kinderen

Als hulpverlener zicht krijgen op de belevingswereld van kinderen, het is geen kleine opdracht. Narratieve Story Stem Technieken (NSST) zijn een goede aanvulling in de diagnostische instrumentenkoffer van de kinderpsycholoog, orthopedagoog, of kinderpsychiater.

Lees meer
dinsdag 14 maart

Basis cursus Kwartiermaken - Train the trainer

  • Aandacht voor het belang van de relatie met herstel en presentie en kwartiermaken
  • uitklaren van begrippen zoals gastvrijheid, strijdigheid, niches, ...
  • Verschil tussen kwartiermaken en kwartiermakend hulpverlenen
  • publieke ruimte en het wijkgericht kwartiermaken
Lees meer
dinsdag 14 maart

Multidisciplinair casusoverleg: perinatale mentale gezondheid (Leuven)

Om meer zicht te krijgen op het hulpverleningslandschap en je kennis rond perinatale mentale gezondheid te verhogen wordt een multidisciplinair casusoverleg georganiseerd.

Lees meer
dinsdag 14 maart

Brein onder druk

Tijdens de internationale Brain Awareness Week half maart 2023 presenteert het Leuven Brein Instituut een rist lezingen, workshops en demo’s onder de noemer Brein onder druk. Wees van harte welkom!

Lees meer
woensdag 15 maart

Lezing ‘De meerwaarde van Focusing integreren in jouw praktijk als hulpverlener’ in de lezingenreeks PraxisP Professional

Tine Swyngedouw staat in deze PraxisP Professional lezing stil bij wat Focusing is en bij manieren om voor, tijdens en na de therapie Focusing te integreren in jouw praktijk als hulpverlener.

Lees meer
donderdag 16 maart

PSYCHOTHERAPIE OP HET KRUISPUNT VAN WETENSCHAP, KUNST EN ETHIEK

16 + 17 maart

Deze tweedaagse wil een ontmoetingspunt zijn waarbij interactie en vormgeving mogelijk zijn. Hoe verhouden psychotherapie, kunst, wetenschap en ethiek zich tot elkaar? Is integratie nodig en doenbaar?

Lees meer
donderdag 16 maart

Lotgenotencontact voor familieleden van geïnterneerde personen

Neem deel aan de digitale bijeenkomst speciaal voor familieleden van geïnterneerden. Het is een veilige online plek om je verhaal te delen, vragen te stellen en om naar anderen te luisteren.

Lees meer
donderdag 16 maart

Brein onder druk

Tijdens de internationale Brain Awareness Week half maart 2023 presenteert het Leuven Brein Instituut een rist lezingen, workshops en demo’s onder de noemer Brein onder druk. Wees van harte welkom!

Lees meer
maandag 20 maart

Introductie in de psychodynamische kindertherapie - Spelend vertellen

Psychodynamische kindertherapie is een therapeutisch aanbod voor kinderen en jongeren met gedragsmoeilijkheden, emotionele en relationele problemen.

Lees meer
dinsdag 21 maart

Ontdek RADAR!

Ontdek RADAR is een infomoment voor hulpverleners. Op een interactieve manier maak je kennis met de werking en het aanbod van RADAR.  's Middags kan je meelunchen, vragen stellen tijdens de infomarkt en netwerken met andere deelnemers.

Lees meer
woensdag 22 maart

Mental health & resilience in times of polycrisis

Panel discussion with people with lived experience and practitioners vs policymakers and funders

Lees meer
donderdag 23 maart

BLENDER – netwerkmoment voor innovatie in online en blended werken rond welzijn en geestelijke gezondheid

Oproep en save-the-date

Lees meer
donderdag 23 maart

Multidisciplinair casusoverleg: perinatale mentale gezondheid (Vilvoorde)

Om meer zicht te krijgen op het hulpverleningslandschap en je kennis rond perinatale mentale gezondheid te verhogen wordt een multidisciplinair casusoverleg georganiseerd.

Lees meer
donderdag 23 maart

FEEK

Wees van harte welkom op deze zestiende editie in de reeks Donderdagen van De Kade. De Kade is de jongerenafdeling voor therapeutisch verblijf van het UPC KU Leuven, op Campus Kortenberg.

Studiedag over adolescentie en derealisatie | 16de editie in de reeks Donderdagen van De Kade

Lees meer
vrijdag 24 maart

Studiedag: De kracht van verbintenis

Gemeenschappelijke studiedag georganiseerd door de Belgisch-Luxemburgse WAIMH en WAIMH-Vlaanderen.

Lees meer
dinsdag 28 maart

Viering: 25 jaar Cocon vzw

Lees meer
woensdag 29 maart

Herstelcollege "Rat hell to rat park"

Op woensdag 29 maart om 18u vindt het allereerste herstelcollege plaats aan de UGent op initiatief van herstelonderzoekers van de UGent en HOGENT.

Lees meer
donderdag 30 maart

Vorming: Basiskennis Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health (LEUVEN)

In deze 4-daagse opleiding reiken we een theoretisch en praktisch Infant Mental Health perspectief aan van waaruit we kijken naar ouder, kind en interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid.

Lees meer
donderdag 30 maart

Basisvorming suïcidepreventie ELZ Haspengouw & ZOLim - Limburg

In je werk kan je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. Deze vorming leert je hoe je signalen kan herkennen, hoe je het gesprek kan aangaan rond deze signalen en zelfmoordgedachten en welke verdere stappen je dan kan zetten. Daarnaast krijg je meer zicht op de bestaande doorverwijsmogelijkheden.

Lees meer
donderdag 30 maart

Kick-off: Psychologische zorg in de eerste lijn

Benieuwd hoe jij als eerstelijnsprofessional psychologische problemen kan detecteren? Wil je beter zicht krijgen op het GGZ-aanbod in de eerstelijn in jouw regio? Op deze kick-off momenten ontdek je alles over de conventie psychologische functies in de eerstelijn, en maak je kennis met (geconventioneerde) klinisch psychologen en orthopedagogen bij jou in de buurt

Lees meer
vrijdag 31 maart

Parentificatie: Workshop gezinstherapie

Op vrijdag 31 maart 2023 geeft relatie- en gezinstherapeut Peter Rober een workshop rond het thema parentificatie. De workshop is een organisatie van Context, het centrum voor relatie- en gezinstherapie van het UPC KU Leuven. Wees van harte welkom!

Lees meer