Nieuws

De brochure ‘Op bezoek bij meneer en mevrouw Roes’ werd in 2023 verbeterd en herwerkt door VAD in het kader van het FOD project ‘Opleidingsdagen Middelengebruik en Verslaving voor de Mobiele Teams GGZ’.

Als je hulpverleent in de thuiscontext krijg je meer en meer te maken met problematisch gebruik van legale en illegale drugs. Dit leidt tot veel onzekerheid omdat je expertise mist of meent te missen. Legale of illegale middelen aantreffen bij iemand thuis geeft echter veel interessante aanknopingspunten voor gesprek. Zelfs eenvoudige, kortdurende interventies kunnen langdurige positieve effecten hebben.

Wanneer je een motiverende gespreksstijl hanteert, zal je ontdekken dat er heel wat waardevolle aspecten bespreekbaar en hanteerbaar zijn. Op deze manier hopen we meer hulpverleners vertrouwd en gemotiveerd te maken om middelengerelateerde problemen te herkennen en aan te pakken.

Wat kan je samen met de cliënt leren uit een terugval? En wat is de impact op de kinderen en de partners van de cliënt?

Deze brochure is een instrument om tot gesprek te komen.