Nieuws

Veel organisaties in de brede jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg hebben al een sterke visie en beleid over fixatie en afzondering. Dankzij goede preventie slagen zij erin het aantal afzonderingen en fixaties drastisch te doen dalen.

Dat is een goede evolutie. Want fixatie en afzondering doen vaak meer kwaad dan goed. Dat is wetenschappelijk bewezen. Cliënten en patiënten lijden eronder. En ook hulpverleners voelen zich er zelden goed bij. Bovendien weegt fixatie of afzondering op de zorgrelatie, wat de kwaliteit van de ondersteuning onder druk zet.

Nooit meer afzonderen of fixeren? Zo simpel is het helaas niet. Bij ernstig en acuut gevaar is fixatie of afzondering soms onvermijdelijk. Maar ook dan is een veilige, menswaardige zorg de enige juiste keuze.

Ontdek de aanbevelingen uit de richtlijnen van het Steunpunt WVG,  tips, materialen en vormingen op het nieuwe platform Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen. Je organisatie, je team en jijzelf vinden er een antwoord op al je vragen.

Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen is een project van SAM, steunpunt Mens en Samenleving, Psyche en Icoba met steun van de Vlaamse overheid.

Bezoek zeker de website Omgaanmetvbm.be.