Vacatures

Met 288 ziekenhuisbedden, 174 PVT-bedden en een oppervlakte van ca 50.000m² is het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem een belangrijke speler in het landschap van de psychiatrische zorgverlening in de regio.

Als zorgcentrum zet het OPZC Rekem in op een netwerk van partnerschappen en samenwerkingsverbanden om afgestemde zorg te verlenen met aandacht voor de context en waar zorgvernieuwing, kwaliteit en continuïteit centraal staan.

OPZC Rekem is een verantwoorde organisatie die laagdrempelig is voor alle belanghebbenden met respect voor en betrokkenheid van zorgvragers, hun omgeving alsook onze medewerkers.

Het zorgcentrum profileert zich als regionaal psychiatrisch ziekenhuis voor de doelgroep volwassenen en ouderen en supra-regionaal voor de doelgroep forensische patiënten. Bovendien wenst het zorgcentrum, in een sterk veranderend gezondheidslandschap, in te spelen op veranderingen en hier een actieve rol in op te nemen. Inspelen op veranderingen betekent als vooruitstrevende organisatie inzetten op flexibiliteit en vernieuwing door, onder andere, het debat aan te gaan over de toekomst van de zorg met netwerkpartners en overheden. Vanuit deze visie worden een aantal uitdagende projecten opgestart met als doel het zorgcentrum te herpositioneren in het zorglandschap.

De functie van directeur zorg maakt deel uit van het directieteam van het OPZC Rekem, samen met de leidend ambtenaar, de hoofdgeneesheer en de directeur financiën, infrastructuur, personeel en organisatie. Indirect stuur je ongeveer 497 VTE’s in de zorg aan. Je geeft rechtstreekse leiding aan de clustermanagers van het cluster ziekenhuis, het cluster PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis) en het forensisch cluster. Binnen het zorgcentrum primeert het verstrekken van goede kwaliteitsvolle zorg in overeenstemming met alle wettelijke opdrachten met betrekking tot patiëntenzorg en conform de Qualicor-normen.

 

Als lid van het directieteam, participeer je in de verwezenlijking van het strategisch plan van het OPZC Rekem en is het jouw doel om binnen het algemeen beleid van de organisatie:

 • de activiteiten binnen de zorg te organiseren en te coördineren;
 • de korte- en langetermijndoelstellingen van de zorg te realiseren;
 • de ambities en opdracht van het OPZC Rekem en zijn beleidsdomein te bewerkstelligen.

 

Bij het uitbouwen van deze dienstverlening  kan je rekenen op de deskundigheid van je clustermanagers en andere medewerkers. Samen met hen leg jij het accent op kwalitatieve zorg en heb je steeds oog voor het feit dat we werken met mensen voor mensen. Voor deze functie dien je:

 • een ondernemer te zijn in hart en nieren:
  • Je gaat onderhandelingen aan met stakeholders
  • Je brengt nieuwe visies binnen vanuit de sector
  • Je stimuleert vernieuwing en eigenaarschap bij je medewerkers
  • Je motiveert medewerkers om samen te werken zowel binnen de eigen afdeling en het cluster als over de afdeling/ clusters heen
 • een helikopterview te behouden, maar ook in te zoomen op de verschillende zorgprocessen en –procedures:
  • Je implementeert en evalueert het beleidsplan en operationeel plan van de zorg
  • Je bewaakt de budgetten in overeenstemming met de begroting
 • niet enkel de 4 waardegebonden competenties van het OPZC Rekem: zorgzaamheid, verbondenheid, integriteit en innovatie te bezitten, maar ook inspireer je medewerkers hiertoe
 • bij te dragen tot een adequate externe vertegenwoordiging, waarbij je een netwerk met relevante contacten uitbouwt

 

Jouw profiel

 • Je beschikt minimum over een bachelor in de verpleegkunde met een bijkomende opleiding van een universitair niveau: master in de verpleegkunde en de vroedkunde, master in het management en beleid van gezondheidszorg of master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering.
 • Je hebt aantoonbare relevante ervaring. Voor deze functie telt een combinatie van volgende ervaringen als relevant:
  • ervaring als leidinggevende of een functie waarin je andere medewerkers hebt aangestuurd/gecoacht/…
  • ervaring in de geestelijke gezondheidszorg
 • Je beschikt over een brede inhoudelijke kennis: methodieken en modellen in de wetenschappelijke klinische psychiatrische zorg zijn jou niet vreemd.
 • Je bent een kei op vlak van veranderingsmanagement
 • Je bent onderlegd in kwaliteitsdenken: je bent thuis in kwaliteitsmodellen, -processen en verbetermethodieken.

 

Ons aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Loon volgens geldende loonschalen van OPZC Rekem (A286).
 • Een boeiende werkomgeving waar de kernwaarden: zorgzaamheid, innovatie, verbondenheid en integriteit centraal staan
 • Gunstige arbeidsvoorwaarden
  • Onthaaltraject voor nieuwe medewerkers
  • Mogelijkheden om je continue bij te scholen
  • Gunstige verlofregeling
  • Hospitalisatieverzekering vanaf de eerste werkdag, met de mogelijkheid om je gezinsleden aan te sluiten.
  • Maaltijdcheques aan €7 per gewerkte dag, waarvan €5,91 werkgeversbijdrage
  • Tal van voordelen ter waardering, omdat het welbevinden van onze medewerkers belangrijk is.

Indien gewenst, vertelt John Vanacker, administrateur-generaal van OPZC Rekem, je graag meer over deze functie. Je kan hem bereiken via het telefoonnummer 089 22 22 30.

 

Solliciteren? Bezoek de website