Vacatures

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Wij zoeken voor de afdeling therapeutische gemeenschap voor dubbeldiagnose een klinisch coördinator.

 

Werkomgeving:

De Therapeutische Gemeenschap is een residentieel behandelcentrum voor volwassenen met een drugafhankelijkheid in combinatie met een psychiatrische problematiek. Er is een behandelcapaciteit van 15 bedden.

 

Functiedoel:

De klinisch coördinator draagt in opdracht van het afdelingshoofd de klinische verantwoordelijkheid binnen de afdeling. Hij/zij vertaalt de opdracht en de kernwaarden van De Sleutel binnen de zorgprocessen van de afdeling.

 

Taak/opdracht

 1. Je verbindt het klinisch beleid van De Sleutel met het beleid in de afdeling. Je hebt hiertoe een coördinerende rol in de organisatie van de zorgverlening met focus op het cliënten traject, op het methodisch handelen en op goede afstemming en samenwerking met andere zorgpartners.
 2. Je bewaakt en bevordert de kwaliteit van elk individueel zorgtraject binnen de afdeling van aanmelding tot afronding: je hebt de regie over het individueel handelplan en beheert het klinisch cliëntdossier, je leidt de klinische vergadering, je bevordert intern een goede multidisciplinaire afstemming en samenwerking.
 3. Je coacht medewerkers van het behandelteam in hun expertise en goede toepassing van behandelmethodieken zodat elk maximaal zijn mandaat en verantwoordelijkheid kan opnemen. Dit gebeurt met het oog op de kwaliteitsverbetering van elk individueel zorgtraject binnen de afdeling.
 4. Je hebt regie bij schakelmomenten in het cliëntentraject en bent verantwoordelijk voor het overleg met zorgpartners.

 

Profiel

 • Je behaalde een diploma van master in de klinische psychologie met een bijkomende therapieopleiding
 • je bouwde reeds stevige klinische ervaring op in een behandelsetting voor mensen met psychiatrische problematiek
 • je kan jouw klinische ervaring en expertise vertalen naar het hele team vanuit verbindende communicatie
 • je bent bereid je te verdiepen in het behandelmodel van therapeutische gemeenschappen die de pedagogische aanpak evenwaardig combineert met herstelgericht werken
 • je bent steeds gericht op samenwerking in zorgtrajecten en communiceert vanuit deze visie
 • je ondersteunt deze communicatie met duidelijke verslaggeving en registratie

 

Aanbod

 • Voltijdse opdracht
 • Indiensttreding: in overleg te bepalen; richtdatum is 1 juni 2023
 • Opleidingsmogelijkheden binnen De Sleutel
 • Arbeids- en loonsvoorwaarden volgens PC 330.01.41 - autonome revalidatiecentra

 

Solliciteren

Stuur jouw motivatiebrief en CV via email naar onderstaand adres: personeelsdienst@desleutel.broedersvanliefde.be

Meer informatie via mevr. Griet Coghe, Afdelingshoofd +32(0)9 216 61 93 of via dhr. Olaf Myle, Klinisch Coördinator +32(0)9 216 61 95 Sollicitaties sluiten af wanneer een geschikte kandidaat is gevonden. Zie ook www.desleutel.be