Vacatures
Vervangingscontract- jobtime 80% tot 100% - verloning volgens de cao van de privé ziekenhuizen aangevuld met maaltijdcheques - relevante anciënniteit wordt overgenomen – sterke multidisciplinaire werking – KPC investeert in een lerende organisatiecultuur waar op voet van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt en geniet van een stabiele medewerkersgroep.

 

  • Je studeerde af als master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten. Minimum 2 jaar ervaring in het werken met jongeren èn een psychotherapeutische opleiding versterken jouw kandidatuur. In de overtuiging dat crisissen inherent zijn aan het leven, zet je graag mee de schouders onder kwaliteitsvolle crisiszorg en kortdurende behandeling.
  • Als klinisch psycholoog-dossiercoördinator help je jongeren, hun ouders en context om hun specifieke hulpvraag en mogelijkheden te verhelderen.  In samenwerking met de collega’s in het netwerk en in het multidisciplinaire team slaag je erin hen, op een ervaringsgerichte en oplossingsgerichte manier, aan te zetten tot inzicht en empowerment. Vanuit een concrete hulpvraag werk je aan een veiligheidsbeleid en therapeutische doelstellingen. Participatief werken en in die zin rekening houden met de keuze, het tempo  van de jongere en de ouders is voor jou de evidentie zelve. Naast de dossiercoördinatie verzorg je een individueel therapeutisch aanbod en/of groepsaanbod in het weekprogramma van de jongeren, waarbij je zowel ervaringsgericht, lichaamsgericht en creatief wil (leren) werken. Uit een complexe hoeveelheid van gegevens kan je de kern en verbanden overbrengen in team en deze zowel mondeling als schriftelijk rapporteren.
  • Je neemt een flexibele, open en pro-actieve houding aan ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Je beschikt over de nodige draagkracht, persoonlijk leiderschap en zin voor initiatief om telkens weer in teamverband  en in het netwerk op zoek te gaan naar goede zorgafstemming. Je kan  aansluiten bij onze ambitie om kwalitatief goede zorg op een flexibele manier vorm te geven. Door gericht en professioneel feedback te geven en te ontvangen, werk je constructief mee aan de effectiviteit van het samenwerken.

Voel jij je aangesproken? Graag eerst meer weten? Consulteer de website en/of contacteer Nathalie Nguemze, directeur zorgorganisatie 089/325959.

Kandidaten versturen hun cv èn gemotiveerd schrijven uiterlijk vrijdag 22 september 2023 via het onlineformulier op de website www.kpc-genk.be.  Een eerste selectie gebeurt op basis sollicitatiebrieven en CV.  Het eerste  selectiegesprek is gepland op woensdag 27 september. Indiensttreding bij voorkeur zo snel mogelijk.