Vacatures

Het samenwerkingsverband ‘1sGezind’ is een organisatienetwerk binnen de EersteLijnsZone (ELZ) Herkenrode & Haspengouw. Zij heeft als ambitie het realiseren van 1 Jeugdhulp waarin kinderen, jongeren en het gezin in hun kracht staan en regie houden/krijgen over hun leven.

Kernopdracht

 1. Het structureel vormgeven en vasthouden van onze veranderingsmissie zowel binnen het samenwerkingsverband als naar alle betrokken partners.
 2. Het omdenken faciliteren naar partners uit het samenwerkingsverband en naar externe partners.

Functieomschrijving

Als netwerkondersteuner breng je jeugdhulp dichterbij  de basisvoorzieningen en lokale organisaties. Je gaat actief op zoek naar jeugdwerkactoren in onze regio, organiseert  ontmoetingsmomenten tussen de jeugdhulpactoren en andere actoren die een aanbod kunnen voorzien voor kinderen, jongeren en gezinnen. 
Je ondersteunt de uitbouw  van de samenwerking tussen de verschillende partners uit. 
Je ontwikkelt en onderhoudt een mindset die open, nieuwsgierig, flexibel en gericht op is op de kernopdracht. 
Je creëert een actieplan dat gebaseerd is op de doelen die zijn geformuleerd door het samenwerkingsverband. Onderweg naar deze doelen ondersteun, enthousiasmeer, activeer en coach  je als netwerkondersteuner alle partners op hun pad naar 1 Jeugdhulp. Je motiveert organisaties, zowel binnen de jeugdhulp als erbuiten, om te komen tot omdenken en om samen naar vernieuwing te zoeken.

Profiel

Onze netwerkondersteuner is authentiek en ademt onze missie, visie, waarden en attitudes (zie onze website). Hij/zij geniet van samenwerken met anderen, wil hen uitdagen om vernieuwend te denken en wil zelf bijleren. Hij/zij weet in samenspraak met alle betrokkenen ideeën te vertalen naar concrete oplossingen.

Zelfkennis en ervaring, zowel in het leven als in het werk, zijn voor ons belangrijk en genieten meer voorkeur dan het diploma. 

Minimum 5 jaar ervaring in het werken met mensen en organisaties. 

Vlotte mobiele beschikbaarheid moet mogelijk zijn.

Competenties:

Inspirerend leiderschap:

 • Beschikken over de nodige interpersoonlijke vaardigheden.
 • Charismatisch zijn: warm en betrokken zijn in contact, anderen kunnen inspireren en onze visie met overtuiging uitdragen.
 • Actief kunnen luisteren, beschikken over empathie.
 • Participatie en inspraak versterken. 
 • Beschikken over de nodige integriteit en zelfdiscipline.

Procesgerichte competenties:

 • Kennis verstaanbaar kunnen samenvatten en analyseren, zowel naar gezinnen als naar beleidsmakers.
 • In staat zijn om kwaliteitsbewaking mee vorm te geven en te ondersteunen.
 • Resultaatgericht kunnen werken en in staat zijn om een proces uit te bouwen en op te volgen.
 • Voortdurend gericht zijn op verbeteren van processen, kan prioriteiten stellen.
 • Moet missie, visie en waarden concreet kunnen maken en vasthouden in een kwaliteitssysteem.

Netwerkvaardigheden:

 • Kunnen samenwerken om te verbeteren.
 • Een lerende context tot stand kunnen brengen waarin reflectie en brainstorming wordt gestimuleerd.
 • Beschikken over de nodige bemiddelingstechnieken.
 • Zorgt voor duidelijke en transparante informatie zowel binnen als buiten het samenwerkingsverband.
 • Kan vanuit een helikoptervisie scherpe analyses maken en partners hierin betrekken.
 • Kan op een creatieve manier nieuwe ideeën aanbrengen en uitwerken.
 • Kan de samenwerking verruimen als dit zou nodig zijn.
 • Heeft oog voor tekorten binnen de jeugdhulp en is in staat om dit helder te formuleren.

Praktische informatie

Het werkingsgebied betreft ELZ Herkenrode & ELZ Haspengouw.
Er wordt een contract netwerkondersteuner aangeboden van onbepaalde duur, voor 50% tot 75%.

Mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding.
Verloning volgens barema’s paritair comité 319.01

Kandidaturen worden verwacht ten laatste 30/03/2023 en moeten gericht zijn aan:

Kristien.bosmans.ckg@hummeltjes.be (CKG De Hummeltjes - kernpartner 1sGEZINd) en ina.sannen@1sgezind.be (1sGEZINd – netwerkcoördinator) met vermelding ‘kandidatuur netwerkondersteuner 1sGezind’.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de eerste helft van april 2023.