De VUB-leerstoel 2022-2023 (proximi Prof. dr. Elisabeth Alofs & Dr. Sofie De Bus) is dit jaar toegekend aan Prof. dr. Johan Put (KU Leuven). De VUB-Leerstoel 2022-2023 focust op het jeugdbeschermingsrecht.

In het kader van deze leerstoel organiseren Prof. dr. Johan Put, Prof. dr. Elisabeth Alofs en Dr. Sofie De Bus de ‘Dag van het Jeugdbeschermingsrecht’ op vrijdag 12 mei 2023 op de campus te Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel.

Het centrale thema van deze dag is 'Onderzoek & beleid in het jeugdbeschermingsrecht', waarbij de focus ligt op de verhoopte, mogelijke en gerealiseerde impact van onderzoek op het jeugdbeschermingsbeleid. Voor een aantal concrete thema's lichten onderzoekers toe of er met onderzoeksbevindingen aan de slag is gegaan, of evalueren ze het huidige beleid vanuit wetenschappelijke bevindingen. Daarop volgt ook een respons vanuit het beleid of de praktijk.

Programma, inschrijvingslink en praktische informatie vindt u op https://www.vub.be/nl/evenement/studiedag-dag-van-het-jeugdbeschermingsrecht