Ga naar de inhoud

AANBOD

Praktijken en Methodieken

De gemeenschappelijke noemer van de praktijken en methodieken die we ondersteunen is de Herstelvisie. 

Praktijken en Methodieken

Vanuit Psyche werken we aan de ontwikkeling, verspreiding en implementatie van nieuwe methodieken en praktijken.

Met onze werking mikken we op een ‘social change’ waarbij we ons focussen op een aantal basisprincipes van hoe we als maatschappij geestelijke gezondheid kunnen percipiëren en nastreven. Een belangrijke inspiratiebron hiervoor zijn de door WHO gepubliceerde richtlijnen rond gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg.

 

Praktijkondersteuning en methodiekontwikkeling: een permanente dialoog 

Geestelijke gezondheid belangt iedereen aan, het is een common good. Door een actief forum te bieden, willen we de doelstellingen van de WHO aanstuwen binnen onze maatschappij. De motor hiervoor zijn het Vlaams Herstelplatform, Psyche Magazine en het documentatiepunt. 

Meer info: stefaan.plysier@psyche.be

placeholder

Online hulpverlening

Psyche maakt samen met de partners van Onlinehulp Vlaanderen de technologie voor online hulp zowel voor hulpverleners als cliënten (beter) toegankelijk.  

ontdek meer
placeholder

Kwartiermaken

Psyche zet mee in op vermaatschappelijking van de zorg. Kwartiermaken probeert meer gastvrijheid te organiseren en te ondersteunen in niet ggz-plaatsen en zorgt op deze manier voor meer inclusie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Psyche verspreidt deze methodiek mee in Vlaanderen.

ontdek meer
placeholder

HerstelAcademie

Psyche ondersteunt de verdere verspreiding en inbedding van HerstelAcademies. We voorzien ook intervisie a.d.h.v. een werkgroep met alle regionale HerstelAcademies i.f.v. afstemming, voorbereiding van cursussen op Vlaams niveau.

ontdek meer
placeholder

Open Dialogue

Psyche engageert zich om de praktijkontwikkeling rond Open Dialogue gericht en actief te ondersteunen als aanspreekpunt, via coaching, trainingen …. 

ontdek meer
placeholder

WRAP

Psyche organiseert facilitator- en refreshmentcursussen, alsook algemene ondersteuning en intervisiemomenten voor facilitators. Daarnaast werken we samen met de UGent voor verder onderzoek naar de effecten van WRAP.

ontdek meer
placeholder

Soteriahuizen

Psyche maakt deel uit van de Vlaamse werkgroep Soteriahuizen. We onderzoeken de mogelijkheden om huiselijke plaatsen te creëren voor mensen in een psychotische crisis. 

ontdek meer
placeholder

Vlaams Herstelplatform

Psyche organiseert het Vlaams Herstelplatform, een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich betrokken voelt bij het thema herstel en streeft naar een betere geestelijke gezondheid(szorg).

ontdek meer
placeholder

ROPI-R

ROPI-R is een instrument om vast te stellen in welke mate een (behandel- of zorg)team herstelondersteunende zorg verleent. 

ontdek meer