Ga naar de inhoud

Missie

Psyche wil samen met alle betrokken partners en belanghebbenden meebouwen aan een sterker geestelijk gezond Vlaanderen.

Daarom zetten we in op drie pijlers:

Informeren en documenteren
Psyche is een forum met aandacht voor nieuwe praktijken en methodieken, herstelondersteunend werken en ervaringsdeskundigheid. Het biedt de ggz-partners professionele ondersteuning om hun informatie uit te dragen in de sector, evenementen te promoten en vernieuwende praktijken bekend te maken. Aansluitend willen we de sector en het beleid ook voorzien van grondige documentatie en degelijk onderbouwde dossiers. 

Expertise versterken
Kennis en expertise delen en verspreiden binnen de ggz is een kerntaak voor Psyche. We focussen niet enkel op de expertise in eigen huis, maar leveren de know-how en tools waarmee we partners en stakeholders ondersteunen om op een deskundige wijze hun expertise uit te dragen. 

Samenwerking
Psyche wil als katalysator de samenwerking binnen de ggz en tussen de ggz en de aanpalende maatschappelijke sectoren bevorderen. We zetten in op een regionale verankering en een nauwe afstemming met de netwerken geestelijke gezondheid. Inhoudelijk ligt de focus van de procesbegeleiders op netwerk- en sectoroverschrijdende thema’s om de samenwerking met sectoren als justitie, de welzijnszorg (VAPH) en arbeid te bevorderen. 
Daarnaast bevorderen we de implementatie van vernieuwende praktijken en methodieken als HerstelAcademies, Kwartiermaken en Open Dialogue.