Om de groeiende omvang van psychisch onwelzijn in onze samenleving op te vangen is er meer nodig dan specialistische zorg. Als burgerbeweging HART BOVEN HARD pleiten we ervoor ook hulpbronnen in laagdrempelige, maatschappelijke initiatieven te mobiliseren. Wat kan de rol zijn van steden en gemeenten, netwerken GGZ en eerstelijnszones? Voor het verfijnen van deze stelling nemen we graag een kijkje in Gent.

 

In verschillende Gentse wijkwerkingen zijn mobiele GGZ-wijkwerkers actief – met de steun van de stad Gent, het netwerk GGZ Pakt en de Gentse eerstelijnszone.

 

In een eerste dialoogdag op 13 april maakten we kennis met de wijkwerking in de De Serre in Nieuw-Gent. Dit initiatief illustreert wat de meerwaarde kan zijn van het inzetten van een samenwerking van GGZ-werkers en basiswerkers in het welzijnswerk in wijken. Wat wij als meerwaarde ervaarden, vind je in bijgevoegd verslag. 

Op 15 juni gaan we verder in op de rol die steden en gemeenten, GGZ-netwerken en eerstelijnszones kunnen opnemen om dergelijke buurtgerichte zorg te realiseren.

 

Onthaal vanaf 9.30u.

Om 10u gaat Peter Dierinck (vzw Psyche) in gesprek met Steven Gillis (dienst Regie Gezondheid en Zorg), Ilse De Neef (Regionaal Netwerk GGZ Het Pakt) en Koen Berwouts (Eerstelijnszone Gent).  

Daarna gaan we met elkaar in dialoog. Wat kunnen we leren van deze en eigen praktijken en ervaringen? En wat onthouden en plannen we voor de beleidsbeïnvloeding waar we als burgerbeweging Hart Boven Hard op willen inzetten?  

Na een broodjeslunch delen we onze inzichten.

We sluiten af om 14u.

 

Praktisch

  • Deze dialoog gaat door in De Broederij, Standaertsite 1, 9050 Ledeberg (routebeschrijving).
  • Deelname is gratis. Schrijf je wel in via onderstaande link.