• 12.45 Inloop
  • 13.15 Voorwoord
  • 13.30 Philippe Delespaul: Herstel als hoeksteen van een Nieuwe GGZ
  • 14.30 Pauze met iets lekkers
  • 15.00 Mireille Van Meegen: Ervaringsdeskundigheid in het mobiele team
  • 15.45 Panelgesprek ‘Herstel in Limburg’ Met o.a. Philippe Delespaul, Patrick Colemont, Mireille Van Meegen en Geert Rogiers
  • 16.45 Slotwoord
  • 17.00 Receptie met hapjes

De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf jezelf zo snel mogelijk in!