Op de studiedag 'Op het kruispuntdenken van maatschappelijke ongelijkheid en privileges' staan we als ervaringsdeskundige en als collega van een ervaringsdeskundige stil bij de oorzaken en de gevolgen van maatschappelijke ongelijkheid en privileges die je als persoon wel of niet hebt, ten gevolge van je sociale identiteit.

 

Wat houdt de studiedag op 30 mei 2023 over kruispuntdenken in?

Op deze studiedag staan we als ervaringsdeskundige en als collega van een ervaringsdeskundige stil bij de oorzaken en de gevolgen van maatschappelijke ongelijkheid en privileges die je als persoon wel of niet hebt door je sociale identiteit (= afkomst, leeftijd, lichaam, genderidentiteit, …). We staan stil bij de vraag: “Hoe maakt onze identiteit ons meer of minder kwetsbaar voor vormen van discriminatie en sociale uitsluiting?”. Verder denken we na over hoe ‘kruispuntdenken’ ons kan versterken in onze job als ervaringsdeskundige. Wat is het belang van ervaringsdeskundigheid hierin? Welke mogelijkheden zien we om kruispuntdenken toe te passen binnen onze job?