Zorg aan het levenseinde dient te focussen op fysieke, psychische, spirituele en sociale node. In het proces van sterven, verlies, verdriet en rouw kunnen sociaal werkers een zeer grote meerwaarde betekenen. In de praktijk stellen we echter vast dat het potentieel van sociaal werkers in de levenseindezorg vaak onbenut blijft.

Hoe kunnen we sociaal werkers beter betrekken in de zorg aan het levenseinde? Tijdens dit congres formuleren sociaal werkers, onderzoekers, docenten en opleidingsverantwoordelijken antworden op deze vraag.