Elkaar de hand uitsteken over de taalgrenzen heen werkt verbindend en versterkend. Het vraagt immers een groot engagement om zorg te bieden aan de allerjongsten en hun zorgfiguren die maar al te vaak blootgesteld worden aan trauma. 

Daarom organiseren de twee Infant Mental Health verenigingen van België, WAIMH Belgo-Luxembourgeoise en WAIMH Vlaanderen, een gezamenlijk symposium om elkaar te inspireren rond het klinisch werk met baby’s, peuters, kleuters en hun zorgcontext binnen regionale netwerken. 

We presenteren twee zorgpaden, één in Vlaanderen en één in Brussel-Wallonië, die ons uitnodigen tot reflectie: wat delen we in ons klinisch werk wat betreft methodieken, therapeutische interventies en innovatieve benaderingen? Welke zijn verschillend en verrijkend? Op welke manier kunnen we het beste van de twee landsdelen samenbrengen?

Om verder te bouwen op de inzichten uit deze twee casussen nodigden we ook twee buitenlandse sprekers uit, Alain Gregoire en Thomas Harms. Alain Gregoire is hoofd perinatale psychiatrie en erehoogleraar aan de Universiteit van Southampton in de VK. Hij richtte de Perinatale Mentale Gezondheidsdienst van Hampshire op en leidt deze mobiele en residentiële voorzieningen voor vrouwen met ernstige psychische problemen in het peripartum. Thomas Harms is psycholoog en lichaamsgericht therapeut. Hij is oprichter van het Centrum voor Primaire Preventie en Lichaamspsychotherapie (ZePP) in Bremen en de daaraan verbonden Huilbabykliniek. Hij ontwikkelde Emotionele Eerste Hulp, EEH, een lichaamsgerichte therapie om ouders en baby’s te begeleiden na overweldigende stress tijdens en na de geboorte.   

Aan de hand van posters willen we een vruchtbare uitwisseling tot stand brengen van werkmethodieken en bestaande zorgpaden over de taalgrenzen heen.  We vragen om je dienst, voorziening of organisatie voor te stellen, je dienst geografisch te situeren en je bestaande netwerken in kaart te brengen. Dat mag gerust op een originele, verrassende of speelse manier.  De oproep voor posters vind je HIER. Een abstract indienen is mogelijk tot 1 februari 2023 en kan via DEZE LINK.

Deze studiedag belooft een platform te bieden dat onze klinische samenwerkingsverbanden voor de allerjongsten en hun zorgfiguren zinvoller en veerkrachtiger maakt.

PROGRAMMA
8.00 : Onthaal.
8.45 : Welkom door de twee voorzitters, Christine Desmarez (Waimh BL)
en Binu Singh (Waimh Vlaanderen).
9:00 : " Selfattachment and Inner Security. Emotional First Aid for
Parents and Babys in Acute Crisis after Birth". Thomas Harms. 9.45 : Discussie.
10.15 : Koffiepauze.
10.45 : " In verbinding met moederbomen: hoe een dragend netwerk rond ouders met een perinatale mentale kwetsbaarheid en hun jonge kinderen zichtbaar en hoorbaar wordt ".
Inleiding, kader voor reflectie en klinische casus door Jo Wellens en Veronique Wyckaert met bijdragen van volgende diensten:
- Gezinsbegeleidingscentrum De Tuimel Berchem - CGG De Pont Lier
- TheA Kinder-en jeugdpsychiatrie Mechelen
- Moeder&Baby unit PC Bethanië Zoersel Moderatie door Delphine Jacobs.
12.45 : Lunch en postervoorstellingen.
13.45 : "Tant et tant de portes et de chemins : Trajets de soins pour élaborer les liens en périnatalité."
Introduction, cadre de réflexion et étude de cas clinique par Dominique Charlier et Delphine Jacobs.
Moderatie door Patrick Meurs.
15.45 : "Travaillons ensemble pour une meilleure santé mentale
périnatale en Belgique ». Alain Grégoire.
16.30 : Discussie en conclusie. Luc Detavernier, coördinator van COMSMEA.

Let op: de plaatsen voor LIVE deelname zijn beperkt. Uw inschrijving is pas definitief wanneer uw betaling ontvangen is. Bij onvoldoende plaatsen zullen eerst betalende deelnemers voorrang krijgen. Inschrijven is mogelijk tem 15 maart. Tot 1 maart is annulatie mogelijk met 50% terugbetaling. Vanaf 15 maart is er geen terugbetaling meer mogelijk.

Deelnameprijzen:
Leden: 40 €, zowel live als online
Niet-leden: 100 € (live) / 80€ (online)
Studenten (tem master), 40 € zowel live als online