Deel je een zorg(last) voor iemand met complexe zorgnoden? Heb je soms het gevoel dat je mensen in je cliëntenbestand hebt waarvoor je tekort schiet? Waar je je machteloos voelt? Staat toe te kijken hoe het op verschillende levensdomeinen telkens weer ‘foutloopt’? Waar je je dienstverlening aanbiedt maar het niet alleen kan? Dat er hiaten in de zorg zijn voor mensen die deze zorg het meeste nodig hebben? Maar ook omgekeerd? Waar je de ervaring hebt dat bij de cliënten, waar een situatie uitzichtloos leek, je door een fijne samenwerking met collega’s uit verschillende organisaties nét dat ietsje meer kon bereiken voor iemand? Dat zware zorg iets lichter werd?

Gezien de snel wisselende zorgbehoeften vormt de organisatie van de zorg voor mensen met langdurige psychische noden een grote uitdaging.

Zorg voor deze mensen wordt best gedragen in netwerken1 . Deze zorg kan per definitie niet opgenomen worden door 1 zorg- of dienstverlener.

Deze uitdaging willen we met de betrokkenen uit ons eigen netwerk aangaan: hoe versterken we mensen en netwerken?

Studiedag

Met lezingen en workshops, sprekers en doeners, lezers en schrijvers

Maar ook

Een verkwikkende wandeling

Ervaringen uitwisselen bij een warme koffie of frisse drankjes

Sprankeltjes hoop

Inspireren en geïnspireerd raken

En wie weet wat nog meer! Programma volgt!