De afgelopen 15 jaar heeft prof. dr. Luk Gijs een heel belangrijke bijdrage geleverd aan het onderwijs binnen de master in de seksuologie van het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen (IFSW, Faculteit Geneeskunde, KU Leuven). Twee jaar geleden werd hij reeds officieel ‘toegelaten tot het emeritaat’, maar in (de) feite(n) is hij als ‘emeritus met opdracht’ de afgelopen twee jaar toch nog actief gebleven in ons onderwijsprogramma. Daardoor kon hij de lessen rond zijn geliefkoosde thema’s, m.n. ‘seksueel geweld’ en ‘parafilieën’, op de hem zo eigen manier verder blijven geven. Op het einde van dit academiejaar zal hij zijn opdrachten ‘teruggeven’ en ook effectief met ‘pensioen’ gaan. Met het vertrek van prof. dr. Luk Gijs sluiten we aan het IFSW een ‘tijdperk’ af en verliezen we een belangrijke, competente en uitdagende lesgever. Uit erkentelijkheid voor de rol die bij binnen het IFSW heeft opgenomen, kunnen en willen we dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Daarom organiseren we vanuit het IFSW op 23 september 2023 een afscheidssymposium met als titel: ‘Waarheen met seksuele deviantie?’. We konden voor deze studiedag rond zijn geliefkoosde thema’s een schare eminente sprekers met veel ervaring in dit domein engageren. 

In de hoop dat het programma van deze viering velen – emeriti, collega’s, alumni uit Vlaanderen en Nederland, clinici, onderzoekers en beleidsmedewerkers die zich van ver of dicht bij dit thema betrokken voel(d)en – zal bekoren, nodigen we u allen graag uit voor deze dag ter ere van het afscheid van collega Luk Gijs. 

Allen hartelijk welkom!

Prof. dr. Paul Enzlin
Mede namens Prof. dr. Erick Janssen en Prof. dr. Peter Rober 


Praktische informatie, programma en inschrijvingslink vindt u op med.kuleuven.be.