Met het presenteren van een maatschappelijk Manifest wil een brede coalitie van beroepsorganisaties in de (para)medische en geestelijke gezondheidszorg vandaag de overheid en verzekeraars oproepen hun verantwoordelijkheid te nemen en er voor te zorgen dat concrete stappen genomen gaan worden naar meer, een nog betere én toegankelijkere Integrale Zorg. Dit in overeenstemming met de analyse en aanbevelingen van het rapport over Integrale Zorg van de Gezondheidsraad (Rapport: Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen, mei 2020) én de WHO (Framework on Integrated People-centred Health Services (IPCHS), 2016).

Het is hoogste tijd voor verandering, tijd om de praktijk van psychosomatische en integrale zorg breder te implementeren en hier goede voorwaarden voor te scheppen.

Samen met gelijkgestemde organisaties en geïnteresseerden willen we vandaag dit manifest presenteren, een verdere uitwisseling met elkaar hebben en een gezamenlijke toekomstagenda formuleren. Samen zoeken naar concrete ideeën om een bredere en beter verankerde psychosomatische- en geïntegreerde zorgpraktijken te realiseren.

PROGRAMMA

 • 13u00 - Onthaal
 • 13u15 - Opening – Stijn Jannes, Prof. em. psychiatrie (voorzitter Society for Psychosomatic Medicine)
 • 13u30 Inleiding - Bert Kallen, vice-voorzitter SPM Voorbij het duale denken en handelen; hoeveel wetenschappelijk bewijs is nog nodig voor Integrale Zorg!? Waarom dit manifest?
 • 13u45 - Immuno-psychiatrie - Hemmo. A. Drexhage (Prof. em. Medische Immunologie aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en coördinator EU onderzoek: Moodstratification, auteur boek: Immuno-psychiatrie, 2023)).
 • 14u00 - Integrale Zorg in de praktijk: Wat gaat goed, wat kan beter? dr. Lineke Tak (Psychiater - hoofd Dimence Alkura, specialistisch centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten, TOPGGz en vice-voorzitter NALK.)

 • 14u45 - Pauze

 • 15u00 - Vertegenwoordiger Patientenfederatie Nederland.

 • 15u15 - Vertegenwoordiger Mindplatform (Landelijk Platform Psychische Gezondheid)

 • 15u30 - Brainstorm/discussie: gezamenlijke uitwisseling over het manifest! Toelichting: dit is een eerste aanzet om te komen tot een structureel gezamenlijk draagvlak, het realiseren van verdere verbetering én lijnen uitzetten om een gezamenlijke toekomstagenda (inclusief vervolgstappen) te formuleren.

 • 16u30 - Aanbieden manifest aan vertegenwoordigers Patienfederatieplatform en Mindplatform.

 • 17u00 - Slotwoord en afsluitend diner

Praktisch

 • Locatie: De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda
 • Inschrijven via https://psychosomatic.website/
 • Kosten: conferentie: Leden Society for Psychosomatic Medicine €75,-. Niet leden €125,-
 • Diner: inschrijven op aanmeldingsformulier.
 • Accreditatie: Op verzoek sturen we een bewijs van deelname na.
 • Elke beroepsgroep of organisatie kan zich middels een kleine stand presenteren

In vervolg op het symposium van 2022, wil de Society for Psychosomatic Medicine, gezamenlijk met beroepsorganisaties en andere geinteresseerden in het Integrale Zorgdomein een verdere aanzet geven tot verbetering en meer implementatie van Integrale Zorg in het zorglandschap. Daarom neemt de Society het initiatief om een maatschappelijk manifest te presenteren als aanzet tot meer gezamenlijke actie en het formuleren van een toekomstagenda en strategie.

Uitgangspunt is dat de behoeften van zorgvragers op de eerste plaats moet staan.

Er leven over Integrale zorg en psychosomatische zorg bedenkingen: omslachtig, tijdsintensief, te weinig evidence, …

Maar er is net een sterk gegroeide wetenschappelijke onderbouwing van psychosomatische en integrale zorg, die het grote gelijk van deze Integrale visie op ziekte en gezondheid sterk ondersteunt. Blijft dat heel wat “psychosomatici” zich aan de zijlijn voelen staan. En een grote groep van patienten niet de adequate zorg krijgt die zij nodig heeft.

“Omdat lichamelijke en psychische aandoeningen vaak samen voorkomen en elkaar wederzijds beïnvloeden, is een geïntegreerde benadering van belang. Maar doordat de zorg van oudsher gescheiden is georganiseerd, wordt een integrale benadering belemmerd. Door de strikte scheiding in de zorg voor het lichamelijke en psychische domein krijgen veel mensen nu niet de best mogelijke behandeling”, (Gezondheidsraad, mei 2020, rapport over Integrale Zorg).

Tijd dus voor verandering, tijd om de praktijk van psychosomatische en integrale zorg breder en beter te implementeren. Hoogste tijd voor verbinding in het werkveld én de presentatie van een gezamenlijke manifest…!

Wederom welkom aan allen – personen en organisaties – die de psychosomatische inzichten genegen zijn.