Het symposium is op dinsdag 26 september in Eindhoven en wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid (EFEd), in samenwerking met het EFP. Het programma bestaat uit verschillende presentaties en praktijkvoorbeelden. Ook is er voldoende ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen.

Forensische ervaringsdeskundigheid levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van herstelgerichte zorg
en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de cliënt. Bij het symposium staan we stil bij hoe ervaringsdeskundigheid kan worden ingezet bij de behandeling en hoe behandelaren hiermee om kunnen gaan. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol gaat spelen
binnen de behandeling van cliënten in de forensische psychiatrie.