Op 10 en 11 september vindt het twaalfde Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres plaats in Antwerpen, ditmaal rond het thema “Dichtbij de mens, verbindende en gastvrije zorg”.

Hoe verhouden zorgvrager en zorgverlener zich tot elkaar, hoe ver of hoe dicht is werkbaar? Welke plichten hebben zorgorganisaties richting de mensen die er werken, maar vooral richting de mensen die er hulp komen zoeken? Wat doen we met mensen die aan de deur staan en geen hulp willen? Of met wie nergens meer welkom is? Familieleden en andere betekenisvolle personen in het leven van een kwetsbare persoon worden vaak over het hoofd gezien en dat moet beter. Hoe komen we tot volledige inclusie waarbij alle betrokkenen oprecht deelnemen aan de zorg? Kortom, alle inhoudelijke aspecten van toegankelijkheid, beschikbaarheid, behandelrelaties en behandelvormen worden onder de loep genomen.

Dit jaar kunnen deelnemers zich verheugen op een uitgebreid en divers programma. Er worden maar liefst 31 workshops en 60 mededelingen aangeboden, aangevuld met 15 posters en 8 discussies. Daarnaast zullen er 36 symposia plaatsvinden waarin actuele thema’s en innovaties binnen de ggz worden besproken. Met een indrukwekkend aantal van 280 sprekers biedt dit congres een unieke kans om kennis te vergaren en ervaringen te delen met professionals uit het hele veld.

De twee keynotesprekers verkennen hoe het congresthema zich verhoudt tot zorg. Claudi Bockting toetst in welke mate de hedendaagse leefomgeving een impact kent op mentale gezondheid en welke implicaties dit voor behandeling heeft. Emmanuel Declercq neem ons mee in enkele klinisch-theoretische beschouwingen rond de psychotherapeutische begeleiding van getraumatiseerde vluchtelingen.

Onder leiding van moderator Kirsten Catthoor gaat Henri Heimans in gesprek met Rik Devillé, Nico Sturm en Vic Mees. In het panelgesprek wordt dieper ingegaan op het besluit dat sommige mensen nemen om zich belangeloos in te zetten voor de psychische kwetsbare medemens.

Marianne Destoop benadrukt dat een subgroep van patiënten met psychische kwetsbaarheid complexe zorgnoden heeft. Armoede, dakloosheid, middelenmisbruik, comorbiditeit en zorgmijding zijn vaak verbonden aan ernstige psychiatrische aandoeningen met een ongunstige prognose. Dit heeft een grote maatschappelijke en financiële impact.

Piet Bracke ziet betekenis in het verband tussen brein en onbehagen en gaat in op de verhouding tussen samenleving en geestelijke gezondheid en hun maatschappelijke relevantie.

In een tweede panelgesprek spreekt Guy Tegenbos met Jochen Van den Steen, Bert Plessers, Jana De Beul, Ann Callebert, Nathalie Albert en Els Nijs over de rol van ervaringsdeskundigen in de zorg als verbindende schakel tussen zorg en patiënten. Ze reflecteren op de evolutie en huidige stand van zaken, bespreken noden, dromen en uitdagingen.

Manuel Morrens geeft toelichting bij precisiepsychiatrie waarbij wordt gestreefd naar het bieden van gepersonaliseerde behandeltrajecten die nauw aansluiten bij de unieke behoeften van elke patiënt. Deze aanpak belooft effectievere en meer op maat gemaakte zorg.

 

Het volledige programma en mogelijkheid tot inschrijven is terug te vinden op de congreswebsite www.ggzcongres.be.

Vroegboekers genieten nog tot 30 juni korting.