Motivatie vormt de motor voor verandering. Cliënten met een alcohol- of drugprobleem lijken soms weinig gemotiveerd om hun gebruik te veranderen. Vaak komen ze voor een ander probleem naar jou als hulpverlener. Zelfs wanneer ze  stappen zetten tot verandering, hervallen ze soms snel in hun oude gedragspatroon. Motiverende Gespreksvoering is ontwikkeld om hiermee om te gaan. Het model levert waardevolle inzichten en een praktische leidraad om de autonome motivatie van cliënten te bevorderen. 

In deze tweedaagse training leer je motiverende gespreksvoering praktisch toepassen om doelgericht de autonome motivatie van je cliënt te versterken. Je krijgt inzicht in:

  • wat maakt dat mensen veranderen
  • wat maakt motiverende gespreksvoering tot een effectieve gespreksstijl bij verandering

Motiverende Gespreksvoering biedt een houvast om een duidelijke focus te houden, de autonome motivatie van de cliënt te ontlokken en tijdig over te gaan naar het maken van een veranderplan. Via actieve werkvormen oefen je de basishouding en gespreksvaardigheden in om deze strategieën in praktijk te brengen.

Doelpubliek

Hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg die (soms) werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen. 

Praktische info

Data en uren: donderdag 9/11/23 en donderdag 23/11/23, telkens van 9u30 tot 16u30, onthaal vanaf 9u. Mogelijkheid voor Terugkomdag in 2024.

Locatie: Zaal Rosa Parks (dag 1) en Zaal Paulo Freire (dag 2) in Mundo Troon, Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel. Dit is op 1 km van station Brussel-Centraal.

Kostprijs: 180 euro inclusief water, koffie, thee en broodjeslunch 

Lesgever: Niki De Prijcker, hoofdverpleegkundige Legato, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas

Aantal deelnemers: min 8 en max 16 deelnemers

Uiterste inschrijvingsdatum: 12 oktober 2023 Na inschrijving ontvang je een mail met bevestiging van je deelname en vragen we naar jouw leerdoelen. Je ontvangt een tweede mail met de factuur.

Contact

Bij vragen: veerle.gerbosch@psyche.be, 0490 66 27 58