In deze webinar krijg je antwoorden op vragen als:

  •           Hoe werkt Ligant verbindend van preventie tot langdurige zorg?
  •           Welk aanbod heeft Ligant?
  •           Welke nieuwe accenten komen er bij  het jonge kind?
  •           Wat maakt een extra aanbod voor de transitie leeftijd van jongeren zo nodig?
  •           Wat wijzigt er binnen de mobiele care teams?

Plaats: Online, de link krijg je enkele dagen voor de start.

Vragen: Neem contact met Sabrina Santillo (sabrina.santillo@ligant.be)