Voor wie is deze vorming interessant?

Alle hulp- en zorgverleners die in kader van hun job in aanraking komen met het thema suïcidaliteit.

Wat kan je verwachten?

Stel je jezelf soms volgende vragen: Hoe ga ik met suïcidaliteit om? Hoe kan ik tijdig de signalen oppikken? Hoe voer ik gesprekken over zelfmoordgedachten? En hoe kan ik de ernst van de situatie inschatten? Wat zijn de basisprincipes voor het bieden van goede zorg aan een volwassenen die worstelt met zelfmoordgedachten?

Dan is deze vorming iets voor jou!

Tijdens deze vorming zullen we verschillende onderwerpen behandelen, waaronder cijfers en definities, het suïcidale proces, het verklarend model, het herkennen van signalen, het bespreekbaar maken van het onderwerp, het inschatten van risico's, doorverwijzing, en een introductie tot de basisprincipes van goede zorgverlening.

Praktisch?

Datums: 7 oktober 2024

Uren: 9u30-16u30

Locatie: CGG Largo, Sint-Hubrechtsstraat 20, 8800 Roeselare

Kostprijs: 50 euro/deelnemer (inclusief broodjeslunch)

Deze vorming is perfect te combineren met onze verdiepende modules zoals chronische suïcidaliteit, opvang en rouwen na zelfdoding...