Nieuws

Inzetten op het tijdig ontdekken en snel tussenkomen bij problemen (bij aanstaande/jonge ouders en in gezinnen) in de perinatale periode (van kinderwens/conceptie tot 2 jaar na de bevalling) heeft rechtstreeks effect op de ouders en op de ontwikkeling van de jonge kinderen, en zal op termijn een belangrijk positief effect hebben op gezondheid, onderwijs en economie.

De Vlaamse Regering kent daarom voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2024 een subsidie toe aan 13 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) van 1,183 miljoen euro of 91.000 euro per CGG voor de uitvoering van het project Referentiepersonen Perinatale Mentale Gezondheid. 

Het project beoogt goed toegankelijke gespecialiseerde ambulante en outreachende perinatale diagnostiek en behandeling voor jonge kinderen en (aanstaande) ouders binnen de CGG.

Enkele CGG beschikken reeds over dit aanbod, de bijkomende investeringen moeten zorgen voor een versterking van het aanbod en de uitrol in gans Vlaanderen en Brussel. De bestaande en bijkomende inzet moet zich vertalen in gespecialiseerde perinatale geestelijke gezondheidsteams, waarbinnen de perinatale zorgaanbieders op 2de en 3de lijn hun therapeutische expertise bundelen.

 

Ontdek meer over perinatale mentale gezondheid