Nieuws

"Onlangs hebben we vanuit het Brussels Overlegplatform een online nationale tweetalige enquête (Frans en Nederlands) ontwikkeld om ervaringen, uitdagingen en behoeften van mensen die zorgen voor hun naasten met psychisch lijden te verzamelen.

Als geestelijke gezondheidsdienst zou uw steun van grote waarde zijn om ons te helpen een breder publiek te bereiken en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk stemmen worden gehoord.

Het doel van deze enquête is om een stem te geven aan degenen die zorgen voor hun naasten en om hun behoeften en zorgen beter te begrijpen.

De resultaten van deze enquête zullen ons in staat stellen om beleidsmakers te beïnvloeden om effectievere bronnen en ondersteuningsprogramma's te ontwikkelen voor deze kwetsbare populatie. Elke reactie telt en draagt bij aan een beter begrip en ondersteuning voor mantelzorgers."