Nieuws

In het kader van de ontwikkeling van een Masterplan Forensische Geestelijke Gezondheidszorg nodigen we je graag uit om deel te nemen aan themagroepen. 

Het doel van deze themagroepen is om onderwerpen verder te bespreken, te verbreden, en dieper te onderzoeken. Met andere woorden, we bouwen voort op wat we al weten op basis van literatuur en ervaring, en gaan dieper in op de aspecten waarover nog discussie nodig is. Hierbij hebben we aandacht voor verschillende perspectieven. De gezamenlijke conclusies van de themagroepen worden teruggekoppeld naar werkgroep 1 die het masterplan inhoudelijk ontwikkelt. 

Wat verwachten we: 

 • Je hebt affiniteit met volwassenen met een justitieel statuut en onderliggende psychiatrische problematieken in Vlaanderen. 
 • Je hebt beleidsmatige expertise en neemt deel met een mandaat vanuit een organisatie. 
 • Als je ervoor kiest om deel te nemen aan een specifiek thema, rekenen we op je aanwezigheid tijdens beide geplande bijeenkomsten. 

Er zijn drie themagroepen: 1) Zorgpaden, 2) Governance, 3) Randvoorwaarden. Deelnemen is gratis mits inschrijving. De plaatsen zijn beperkt. Hieronder vind je meer info en de inschrijvingslink per themagroep. 

 

Themagroep 1: Zorgpaden 

Inhoudelijk 
 • Epidemiologisch omschrijven van de doelgroepen  
 • Uitwerken van zorgpaden aangepast aan de doelgroepen  
 • Kwantificering van aantal forensische bedden/plaatsen (welke nu al voor handen? Welke nodig?) 

 

Praktisch 

Maandag 9/10 van 13u30 (onthaal vanaf 13u) tot 16u30 

STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven: bereikbaar via het openbaar vervoer (station Leuven en bus 2 richting Heverlee) of met de wagen (parking Heilig Hart) 

Én 

Dinsdag 24/10 van 9u30 (onthaal vanaf 9u) tot 12u30  

De Winkelhaak, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen: bereikbaar via het openbaar vervoer (op 5 min. stappen van station Antwerpen Centraal) of met de wagen (lage-emissiezone, parking Zoo of P+R en bus/tram) 

 

Inschrijven 

Klik hier om je gratis in te schrijven. (*) 

Inschrijven is mogelijk tem maandagavond 2/10. 

 

Themagroep 2: Governance (hoe wordt dit best georganiseerd?) 

Inhoudelijk 
 • Stakeholderanalyse 
 • Weergeven van huidige afspraken tussen diensten  
 • Analyseren welke problemen een goede door- en uitstroom verhinderen 
 • Oplossingen voorstellen om de door- en uitstroom te verbeteren  

 

Praktisch 

Dinsdag 21/11 van 9u30 (onthaal vanaf 9u) tot 12u30 

STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven: bereikbaar via het openbaar vervoer (station Leuven en bus 2 richting Heverlee) of met de wagen (parking Heilig Hart) 

Én 

Dinsdag 5/12 van 9u30 (onthaal vanaf 9u) tot 12u30 

De Winkelhaak, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen: bereikbaar via het openbaar vervoer (op 5 min. stappen van station Antwerpen Centraal) of met de wagen (lage-emissiezone, parking Zoo of P+R en bus/tram) 

 

Inschrijven 

Klik hier om je gratis in te schrijven. (*) 

Inschrijven is mogelijk tem maandagavond 13/11. 

 

Themagroep 3: Randvoorwaarden (wat is er nodig om het te kunnen organiseren?) 

Inhoudelijk 
 • Identificeren van de elementen die een noodzakelijke voorwaarde vormen om tot een goede governance te komen  
 • Formuleren van aanbevelingen om het hoofd te bieden aan de versnippering van bevoegdheden en het bestaan van verschillende statuten 

 

Praktisch 

Woensdag 10/1 van 9u30 (onthaal vanaf 9u) tot 12u30 

De Winkelhaak, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen: bereikbaar via het openbaar vervoer (op 5 min. stappen van station Antwerpen Centraal) of met de wagen (lage-emissiezone, parking Zoo of P+R en bus/tram) 

 

Inschrijven 

Klik hier om je gratis in te schrijven. (*) 

Inschrijven is mogelijk tem maandagavond 18/12. 

 

(*) Indien er meer aanmeldingen zijn dan de locatie toelaat, behoudt de organisatie zich het recht om een selectie te maken op basis van een gemengde samenstelling van de groep. Dank voor je begrip. 

 

We hopen dat deze themagroepen een vruchtbare bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van het Masterplan Forensische Zorg, dat als blauwdruk voor het beleid zal dienen.

 

Contactpersoon: joke.jonckiere@psyche.be