Nieuws

Het Expertisecentrum perinatale psychiatrie van het UPC KU Leuven biedt een nieuw ambulant dagprogramma aan om zwangere vrouwen met psychische problemen intensief te begeleiden.

Deelnemende moeders komen drie maal per week een halve dag naar het ziekenhuis op Campus Gasthuisberg voor groepssessies, en dat gedurende een periode van acht weken. 

Centrale thema’s in het programma zijn de emotieregulatie van de moeder, de sterke band tussen moeder en kind en de ondersteuning van het gezin en het vertrouwde netwerk. De thema's komen aan bod in vaardigheidstraining, psychomotorische therapie, psycho-educatie en praktische oefeningen rond omgaan met zwangerschap en jong ouderschap.

Keuze dagbehandeling

Het nieuwe dagprogramma vormt een belangrijke uitbreiding binnen het Expertisecentrum perinatale psychiatrie van het UPC KU Leuven. 

Psychiater prof. dr. Titia Hompes legt uit: “We willen aanstaande moeders die psychisch lijden nieuwe vaardigheden aanleren en een beter inzicht en voeling laten krijgen met hun handelen, gedachten en emoties. Iets waar zowel de moeder,  haar kind maar ook het welzijn van het hele gezin wel bij varen.

De zwangerschap is een bijzondere fase waarop we intensief willen inzetten om zo het welzijn van de mama te optimaliseren, haar te helpen haar veerkracht terug te vinden en voor te bereiden op de komst van de nieuwe spruit. Vandaar de keuze voor een intensiever programma, opgezet in een ritme van drie halve dagen.”

Het Expertisecentrum perinatale psychiatrie, onder de supervisie van prof. dr. Titia Hompes, biedt begeleiding vanaf de zwangerschap tot één jaar na de bevalling, in nauwe samenwerking met UZ Leuven. 

Alle informatie en intake