Nieuws

Opleiding

Onze samenleving is superdivers en in beweging: een kruispunt van talen en culturen. Het adequaat omgaan met die culturele diversiteit in geestelijke gezondheidszorg stelt hulpverleners soms voor complexe uitdagingen. In deze interfacultaire opleiding verwerf je een grondig inzicht in actuele visies en methodieken in transculturele geestelijke gezondheidszorg en concrete vaardigheden voor het vormgeven aan adequate cultuurresponsieve zorg.

Doelstelling

Je verwerft een breed wetenschappelijk, multidisciplinair denkkader met basisinhouden uit de culturele psychiatrie en psychotherapie, culturele psychologie, medische antropologie en sociologie. Je ontwikkelt concrete handvaten in het werken met culturele en maatschappelijke dimensies in transculturele zorg, en leert in individuele supervisie deze vaardigheden toe te passen in jouw eigen hulpverleningspraktijk.

Profiel

Deze opleiding richt zich tot hulpverleners in een zorgfunctie met minimaal een bachelor-diploma, 2 jaar professionele ervaring en actieve tewerkstelling in een hulpverleningspraktijk met cliëntsystemen gedurende minstens 1 dag/week.

Kandidaatstelling

Je kan je kandidaat stellen ten laatste 29 mei door jouw CV en motivatiebrief te bezorgen via het applicatieformulier. Er vindt een selectie plaats wegens het grote aantal kandidaten en de maximumcapaciteit van de opleiding.

Praktische informatie

Type: permanente vorming met getuigschrift (PVG)

Duur: 1 jaar

Opleidingsdagen: 18 dagen van 9u30-16u30 (exacte data worden gecommuniceerd na toelating)

Kostprijs: € 2.800

Locatie: Leuven

Taal: Nederlands

Start nieuwe cyclus: september 2023

Kandidaatstelling: indienen ten laatste 29 mei

Website: Transculturele geestelijke gezondheidszorg - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (kuleuven.be)