Psyche Magazine

 

Een app store voor apps en websites voor geestelijke gezondheid en welzijn

Hoe vind je online je weg in de wildgroei aan websites en applicaties voor welzijn en geestelijke gezondheid? Wat is kwalitatief en betrouwbaar, wat minder? Het zijn vragen waar zowel burger als hulpverleners de afgelopen jaren in toenemende mate antwoorden op zochten. terwijl de digitalisering in onze maatschappij in een rotvaart toeneemt en steeds meer ingang vindt in alle deelaspecten van ons dagelijks leven, blijken hulpverleners eerder koele minnaars van technologie. 

 

Onder impuls van de Arteveldehogeschool vormde er zich in 2020 een uitgebreid consortium dat hier verandering in wou brengen. De Arteveldehogeschool, Thomas More-hogeschool, Hogeschool   UCLL,   Hogeschool   West-Vlaanderen,   het   Steunpunt   Mens   &   Samenleving,   Steunpunt   Geestelijke   Gezondheid,   onlinehulpverlening.be   en   in4care,   dienden   samen  een  projectvoorstel  in  bij  het  Vlaams  Agentschap  Innoveren en Ondernemen. Het doel? Een app store ontwikkelen  met  een  specifieke  focus  op  welzijn  en  geestelijke  gezondheid   om   zo   online   en   blended   hulpverlening   in   Vlaanderen te stimuleren. De projectpartners stonden hierbij niet alleen: ze werden ondersteund door maar liefst 75 organi-saties  uit  de  welzijns-  en  geestelijke  gezondheidssector  en  uit  het hoger onderwijs. Een goed jaar na de start van dit project werd op 23 september 2021 tijdens het slotevenement de app store  (onlinehulp-apps.be)  aan  een  honderdtal  aanwezigen  voorgesteld. 

Die  website  is  het  belangrijkste  projectresultaat  en  biedt  juist  dat  wat  zo  broodnodig  is  om  terughoudendheid  weg  te  nemen:  een  overzicht  van  apps  en  websites  met  relevantie  voor  het  brede  domein  van  welzijn  en  geestelijk  gezondheid.  Het bereik is daarbij heel breed, van angststoornissen tot zelf-ontplooiing. Om je weg te vinden in dit ruime aanbod, kan je gebruik maken van een zoekfunctie met trefwoorden, of met verschillende  selectiecriteria  zoals  doelgroep,  taal,  kostprijs  of  thema.  Die  thema’s  zijn  op  hun  beurt  onderverdeeld  in  topics  zoals  psychisch  welbevinden,  relationeel  welbevinden,  materiaal welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, lichamelijk welbevinden, zelfstandigheid en sociale integratie. Zo’n overzicht is een goed vertrekpunt, maar is natuurlijk enkel zinvol als er ook een kwaliteitsbeoordeling wordt voorzien. Ook  dat  is  aanwezig:  de  ruim  90  beschikbare  toepassingen  worden   namelijk   gescreend   en   beschreven   op   basis   van   drie  kwaliteitscriteria:  1)  de  helderheid,  2)  de  toegankelijkheid  en  3)  de  betrouwbaarheid  van  de  toepassingen.  Niet  alleen  voldoet  elke  toepassing  aan  die  basiscriteria,  maar  als bezoeker  zie  je  ook  meteen  wat  zowel  positieve  punten,  als  aandachtspunten  zijn  voor  de  verschillende  applicaties.  Vind  je  een  app  niet  terug  die  je  zelf  gebruikt  of  (met  je  organisatie) hebt ontwikkeld? Dan kan je die melden of meteen een aanbiedingsfiche  indienen. 

Een  uitgebreid  en  betrouwbaar  overzicht  dus,  maar  waarom  zou je met apps en websites aan de slag gaan? Zowel cliënten als  hulpverleners  lijken  in  toenemende  mate  ernaar  op  zoek  te  zijn.  Niet  per  se  om  louter  online  aan  herstel  te  werken,  maar vaak voor blended hulpverlening, zowel in de geestelijke gezondheidszorg,  als  in  andere  sectoren.  Tom  Van  Daele,  onderzoeksleider van de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving (Thomas More-hogeschool), licht toe: “Binnen de geestelijke gezondheidszorg spreken we vaak over onlinehulp,  of  e-mental  health:  het  gebruik  van  informatie-  en  communicatietechnologieën  om  de  geestelijke  gezondheidszorg te verbeteren. Dat klinkt als een heel ruim begrip en dat is het ook. Vooral blended hulpverlening is in Vlaanderen momenteel in alle sectoren in opmars. Technologie wordt dan gebruikt  als  een  geïntegreerd  onderdeel  van  een  psychologische  begeleiding  of  psychotherapie,  in  combinatie  met  face-to-face-contacten. 

Dat  technologiegebruik  blijft  voor  de  ggz  wat  wennen.  Dat  contrasteert  met  de  welzijnssector:  daar  zijn  online  toepassingen   al   veel   langer   bekend   en   beter   ingeburgerd.   De   Zelfmoordlijn,   AWEL,   Tele-Onthaal   en   het   JAC   bieden  al  meer  dan  vijftien  jaar  hulp  via  chat,  e-mail  en  internetfora.  In  die  tijd  zijn  er  veel  nieuwe  toepassingen  bijgekomen,  ook  voor  de  ggz.  Bij  sommige  was  het  meteen  duidelijk dat die betrouwbaar waren, zoals depressiehulp.be en alcoholhulp.be die binnen de cgg-werking zijn ontstaan, voor andere was dat minder het geval.” 

Hulpverleners zochten dan ook niet alleen naar manieren om dit  zinvol  te  integreren  in  begeleidingen:  de  vraag  bleef  in  toenemende mate terugkomen, welke apps er allemaal waren en hoe je kon weten of een app wel echt goed en betrouwbaar was. 

“Met   onlinehulp-apps.be   bieden   we   daar   nu   deels   een   antwoord op. De screening is grondig, maar  voor alle duidelijkheid,  niet  zo  intens  en  veeleisend  voor  aanbieders  als  die  van de echt medische apps. Daarvoor verwijzen we nog altijd door  naar  mhealthbelgium.be.  We  denken  niettemin  wel  dat  we  met  onze  website  twee  vliegen  in  één  klap  slaan:  we  verlagen  de  drempel  voor  hulpverleners  om  zelf  met  online  toepassingen aan de slag te gaan en we tonen meteen ook de rijkheid  van  het  huidige  Vlaamse  aanbod.  Want  er  is  tegenwoordig echt wel een uitgebreid kwalitatief aanbod.” 

Het slotevent markeerde dan wel het eindpunt van het project, maar voor de website zelf wordt het een doorstart. Met ondersteuning van de Vlaamse overheid zal de website onlinehulp-apps.be  verder  ontwikkeld  worden.  Het  Steunpunt  Mens  en  Samenleving  zal  daarbij  de  coördinatie  opnemen  en  nauw  samenwerken  met  de  oorspronkelijke  partners.  Naast  het  onderhouden van de website zijn er ondertussen al een aantal concrete  plannen  voor  optimalisatie  en  uitbreiding:  zo  krijgt  momenteel een visibiliteitslabel vorm, zullen organisaties favorietenpagina’s  kunnen  aanmaken  en  worden  er  opleidingen  voor  implementatietrajecten  uitgewerkt.  Het  is  dus  zeker  de  moeite  om  www.onlinehulp-apps.be  (geregeld)  te  bezoeken  en te leren kennen, zowel voor hulpverleners als voor cliënten. Psyche wil in de komende nummers licht werpen op online- en  blended  hulpverlening.  Kan  online  hulpverlening  of  het  betrekken  van  online  tools  binnen  een  begeleidingstraject  in  de  geestelijke  gezondheidszorg  een  nieuwe  bouwsteen  zijn  voor  het  herstel  van  cliënten?  Hoe  gaan  hulpverleners  ermee  om,  hoe  maken  burger  en  cliënten  daar  gebruik  van  en  hoe  staan organisaties en de overheid daar tegenover? 

 

Bezoek de website: onlinehulp-apps.be