Nieuws

In het najaar van 2024 starten ze vanuit CGG Passant Leuven opnieuw met een therapeutisch groepsaanbod voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (18-25 jaar). Zij bieden een traject aan in 5 sessies onder het thema “Stil(st)aan Onderweg”.  Verdere inhoudelijke en praktische informatie vind je in bijgevoegde folder.