Vacatures

Similes vzw is een sociaal-culturele vereniging. Met een tiental medewerkers en meer dan200vrijwilligers verenigen, ondersteunen en versterken we de families van mensen met psychische problemen. We maken actief werk van een familie betrokken geestelijkegezondheidszorg. We bouwen aan een samenleving waarin zowel mensen met geestelijkegezondheidsproblemen als hun omgeving alle kansen krijgen om hun veerkracht te hervinden.

Functieomschrijving

De directeur van Similes heeft een empathische persoonlijkheid en ontwikkelt samenmetbestuur, vrijwilligers, medewerkers en relevante stakeholders een wervende strategieinlijnmet onze visie en missie. Hij/zij implementeert en operationaliseert deze strategiesamenmetmedewerkers en vrijwilligers en draagt de eindverantwoordelijkheid over het functionerenende resultaten van de organisatie als geheel. De directeur is zowel intern als externdeambassadeur van Similes en belichaamt de kernwaarden van onze vereniging.

Wat houdt je werk in?

Je behartigt het dagelijks beheer, leiding en coördinatie van Similes vzw:

 • Je bent verantwoordelijk voor het inhoudelijke, zakelijke en financiële beleidopmiddellange en lange termijn.
 • Je trekt vijfjaarlijkse beleidsplanningstrajecten, met voortgangsrapportages envisitaties.
 • Samen met het team vertaal je het beleidsplan in jaarplannen; en je volgt dezeplannen ook op.
 • Je bent vertrouwd met het beheren van budgetten en kan daar helder over
 • communiceren.
 • Je kan een begroting opstellen en volgt die nauwgezet op.
 • Je bent vertrouwd met subsidiebeleid, spoort opportuniteiten op en neemt initiatievenom de financiële gezondheid van de organisatie verder te waarborgen.
 • Je ontwikkelt en positioneert Similes binnen het landschap van de geestelijkegezondheidszorg en in de brede samenleving.
 • Je bent een participatief leider, je inspireert en coacht en begeleidt de verdereontwikkeling van het team. 
 • Je bent een leidinggevende die kort bij de mensen staat. Je legt in je werk altijddelinktussen de noden en mogelijkheden van medewerkers, vrijwilligers, deelnemersenleden.
 • Je tilt door je innovatieve kwaliteiten onze projecten naar een hoger niveau. Je ziet, grijpt en ontwikkelt kansen voor Similes.
 • Je faciliteert het werk van de bestuurders van onze vzw, zodat zij hun strategischerol
 • kunnen spelen.
 • Je bewaakt de kwaliteit van het geleverde werk en het professionalisme vandemedewerkers.
 • Je bent een ambassadeur van de organisatie en je vertegenwoordigt haar indebuitenwereld, inclusief de media.

Wie ben jij?

 • Je hebt een master opleiding genoten of gelijkwaardige ervaring opgedaan. Je hebt al minstens 5 jaar ervaring als leidinggevende of als beleidsmedewerker. Je hebt affiniteit met de social profit sector.
 • Je hebt voeling met de familie-ervaring binnen het domein van geestelijkegezondheidszorg.
 • Je hebt een diep respect voor vrijwilligers en het werk dat zij belangeloos doen. - Je hebt een neus voor innovatie. 

Welke competenties heb jij?

 • Je hebt een sterk analytisch vermogen, kan strategisch denken en handelenenvisieontwikkelen.
 • Je bent een team speler, die talenten (h)erkent en het beste in mensen naar bovenhaalt.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je bent besluitvaardig en daadkrachtig.
 • Je bent een goede netwerker.
 • Je hebt stevige communicatieve vaardigheden en je bent thuis in de digitalewerelden sociale media.
 • Je werkt zelfsturend, klantgericht en resultaatgericht. 

Wat bieden wij?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een uitdagende job met ruime autonomie en veel ontplooiingskansen. 
 • Veel aandacht voor een goed evenwicht tussen werk, zorg en vrije tijd: flexibelearbeidsregeling met extralegaal verlof en compensatieregeling. Hospitalisatieverzekering en extra legale voordelen (laptop, maaltijdcheques,…)

Voor meer informatie, contacteer Veerle Aendekerk, algemeen directeur: veerle.aendekerk@similes.be of 016 244 208. 

Solliciteren kan tot en met 15 augustus 2023, bij Annemie Roppe, voorzitter: annemie.roppe@gmail.com