Ga naar de inhoud

DENK is een groep ervaringsdeskundigen (ED) die al een hele weg hebben afgelegd in de psychiatrie en geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zij weten hoe het voelt om psychisch kwetsbaar te zijn, hoe hun herstelproces verloopt en op welke manier ze elke dag opnieuw vanuit hun kracht kunnen omgaan met hun kwetsbaarheid, ...

Deze pagina geeft een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van DENK en de doelstellingen van de DENK-leden. Een belangrijk project binnen DENK Leuven is het Scholenproject P-nuts. De werkgroep DENK heeft sinds 2012 twee deelwerkingen voor regio Leuven en regio Halle-Vilvoorde. Contactinfo voor beide groepen vind je onderaan deze pagina. Aangezien de invulling van de werkgroep door de leden wordt bepaald, hebben beide deelwerkingen andere projecten. DENK is steeds op zoek naar vrijwilligers voor de invulling van deze projecten.

  1. Ontstaansgeschiedenis
  2. Doelstellingen
  3. Scholenproject P-nuts
  4. Contactinfo

Ontstaansgeschiedenis

De werkgroep DENK ontstond in 2007 als een pilootproject van het Vlaams-Brabants Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg (VLABO), waarmee men naast de hulpverleners  ook de stem van de (ex-)patiënten wilde laten horen. Vanaf 2020 zijn zij overgeheveld naar het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid (VLOGG), antenne Vlaams-Brabant. DENK is een groep ervaringsdeskundigen (ED). In het kader van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) gaat het hier over personen (LUCAS, Tambuyzer et al.,2011):

  • met een psychische kwetsbaarheid;
  • met GGZ-ervaring die een fundamentele impact heeft (gehad) op het leven;
  • die al een weg hebben afgelegd binnen de GGZ;
  • die ervaringen van lotgenoten kennen;
  • die gemotiveerd zijn om zich in te zetten in het kader van hun leerproces.

De werkgroep zet een aantal hoofddoelstellingen voorop die centraal staan bij de maandelijkse bijeenkomsten.

DENK: Doelstellingen

Hoewel beide deelwerkingen een eigen invulling geven aan de werkgroep, kunnen er 3 grote doelstellingen onderscheiden worden: beleidsparticipatie, beeldvorming en werken rond herstel.

1. Beleidsparticipatie

Via hun ervaring willen de DENK-leden advies verlenen op beleidsmatig vlak. De leden van DENK engageren zich op verschillende beleidsniveaus, zoals GGZ-netwerken Volwassenen (Diletti & SaVHA?!), GGZ-netwerk Kinderen & Jongeren (YUNECO), Eerstelijnszones, Werkgroepen Staten-Generaal GGZ, ...

2. Beeldvorming en preventie

Rond Geestelijke Gezondheidszorg hangt nog steeds een groot taboe. De leden van de werkgroep willen via hun ervaring het thema bespreekbaar maken. Binnen de werkgroep wordt nagedacht over de wijze waarop dit onderwerp positief in beeld kan komen.

Scholenproject P-nuts

Via een workshop, een presentatie, een stellingenspel,... gaan de ervaringsdeskundigen in gesprek met studenten om zo de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken. Sinds 2022 werken wij hiervoor samen met het Scholenaanbod van Te Gek!?

Deelname aan studiedagen & congressen

DENK-leden krijgen de kans om deel te nemen aan diverse studiedagen en congressen zodat ze steeds op de hoogte blijven van de actuele onderwerpen binnen de GGZ en zich op deze manier ook kunnen bijscholen.

3. Herstelgericht werken

Herstelgericht werken is een belangrijk onderdeel geworden van de Geestelijke Gezondheidszorg, maar er is nog veel werk aan de winkel. Ervaringsdeskundigheid kan hierin een belangrijke rol spelen. Beide DENK-werkingen houden zich dan ook op hun eigen manier bezig met het thema herstel.  

DENK regio Leuven: aanbod rond herstel

Basisvorming rond herstel

In een vorming van 1,5u (inclusief pauze en vraagstelling) zullen twee ervaringsdeskundigen u de basisprincipes aanreiken rond herstel. Een basiskennis is noodzakelijk voor het uitvoeren van een herstelgericht beleid en voor het aanvragen van onderstaande workshop.

Workshop "In tandem door het land van herstel"

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg heeft DENK een workshop rond herstel ontwikkeld. Definitie volgens DENK: ‘Terug goesting krijgen in het leven. Niet langer vastlopen op symptomen en beperkingen eigen aan een diagnose, maar inzetten op de krachten om er op een kwaliteitsvolle manier mee om te gaan in het leven.’ Door middel van deze workshop probeert DENK de hulpverleners via persoonlijke ervaringen praktische handvaten aan te reiken om herstelgericht te werken. Daarnaast komen ook herstelbelemmerende factoren aan bod.

Het doel van de workshop is om samen met hulpverleners te komen tot een verrijkende en interactieve workshop rond herstel. Op deze manier proberen de DENK-leden de herstelvisie binnen te brengen in de verschillende sectoren van de GGZ. Bijkomende informatie vindt u in de bijgevoegde affiche. Voor verduidelijking of vragen kan u steeds de procesbegeleider DENK Leuven contacteren op laure.verbruggen@psyche.be

Met dit project heeft de werkgroep DENK de 2e prijs van de Reintegration Award 2013 gewonnen! Proficiat aan alle DENK-leden voor hun inzet!

Scholenproject P-nuts

Via een workshop, een presentatie, een stellingenspel,... gaan de ervaringsdeskundigen van DENK in gesprek met studenten om zo de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken. De bedoeling is om het taboe rond psychiatrie te helpen doorbreken. Voor het brengen van deze getuigenissen werkt DENK Leuven sinds 2022 samen met het Scholenaanbod van Te Gek?!

Contact

Ben je actief op Facebook? Dan kan je de Werkgroep DENK daar toevoegen en volgen.

DENK Halle-Vilvoorde

DENK Halle-Vilvoorde wil ervaringsdeskundigen uit de drie subregio's (Asse, Halle, Vilvoorde) aanspreken, en komt maandelijks samen in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius te Grimbergen (Grimbergsesteenweg 40, 1850 Grimbergen). De bijeenkomst vindt elke tweede dinsdag van de maand plaats van 10.00 tot 12.00. Voor elke bijeenkomst ontvangen de DENK-leden een forfaitaire onkostenvergoeding van €20.

De voorzitter van DENK Halle-Vilvoorde is Dhr. Geert Van Isterdael. Hij leidt samen met de ondervoorzitter de vergaderingen en beslist mee over de agendapunten. DENK werkt volgens een aantal methodieken en streeft specifieke doelstellingen na.

De werkgroep DENK wordt door het netwerk GGZ Halle Vilvoorde (SaVHA?!) procesmatig ondersteund door Sharon Malfliet. Voor meer informatie kan u haar contacteren op het nummer 02 272 43 75 (ma, di en do) of via  sharon.malfliet@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be

Ook kan u contact opnemen met de voorzitter van DENK, zelf ook ervaringsdeskundige, Geert Van Isterdael via het nummer 0477 63 51 83 of via geert.van.isterdael@skynet.be 

DENK Leuven

DENK Leuven komt maandelijks samen in Café Tempo te Kessel-Lo (Baron August Becker Remyplein, 3010 Kessel-Lo). Deze locatie is makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. De bijeenkomst vindt plaats op de derde dinsdag van de maand (hier kan worden van afgeweken) van 10u tot 12u. Voor elke bijeenkomst ontvangen de DENK-leden een forfaitaire onkostenvergoeding van €20.

Momenteel bestaat de werkgroep uit +/- 15 leden met uiteenlopende achtergronden. DENK gebruikt het principe van twee co-voorzitters. De voorzitter van DENK Leuven is Walter Geuens. Hij leidt de vergaderingen en bepaalt mee de agendapunten. DENK werkt volgens een aantal methodieken en streeft specifieke doelstellingen na.

De werkgroep wordt door Psyche procesmatig ondersteund in de persoon van Laure Verbruggen. Voor meer informatie kan u haar steeds contacteren op het nummer 0485 78 25 83 of via laure.verbruggen@psyche.be