Ga naar de inhoud

Herstel en herstelondersteunende zorg

Herstel, een inspirerend begrip

Herstel is een inspirerend begrip geworden in de zorg voor mensen met psychische problemen. Daarbij moet het begrip ‘herstel’ steeds opnieuw worden gezien vanuit het zogenaamde ‘cliëntperspectief’, het individuele perspectief van iemand met eigen ervaring rond psychische kwetsbaarheid. 

Herstel is dan telkens een eigen persoonlijk proces, om vanuit ontwrichtende ervaringen weer enigszins grip op het eigen leven te krijgen. In deze verdere zoektocht naar een hoopvol evenwicht, wordt bijzondere nadruk gelegd op kwaliteit van leven, op mogelijkheden, op eigen sterktes en hulpbronnen uit de omgeving. 

Wat anderen in dit persoonlijke herstelproces kunnen betekenen, wordt gebundeld onder de term ‘herstelondersteunend werken’ of ‘herstelondersteunende zorg’. We kunnen enkel mensen ondersteunen in het persoonlijke herstelproces, als daarbij de richting wordt bepaald door de persoon zelf, vanuit een gelijkwaardige relatie. Het leren omgaan met mogelijke beperkingen én vertrouwen in eigen kunnen, rond alle levensgebieden en als een volwaardige deelnemer in de eigen omgeving, zorgen mee voor perspectief en zingeving. Herstel is een proces en blijft dus altijd in beweging. 

Meer informatie rond een aantal herstelondersteunende, gemeenschapsgerichte praktijken en methodieken, die we vanuit Psyche verder helpen ontwikkelen en verspreiden, in co-creatie met anderen vind je bij methodieken.

Hieronder vind je enkele artikels rond het thema Herstel.

 

Herstel