Ga naar de inhoud

HerstelAcademie 

Psyche ondersteunt de verdere verspreiding en inbedding van HerstelAcademies. We voorzien ook intervisie a.d.h.v. een werkgroep met alle regionale HerstelAcademies i.f.v. afstemming, voorbereiding van cursussen op Vlaams niveau.

 

Wat is een HerstelAcademie? 

De HerstelAcademies zijn ingebed volgens de 13 GGZ-netwerkregio’s.  

Een HerstelAcademie voorziet een open cursusaanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel, en richt zich in de eerste plaats naar iedereen die wil werken aan zijn/haar psychisch herstel. Daarnaast staat het aanbod open voor mensen die aan dit psychisch herstel willen bijdragen: naasten, vrienden, familieleden en (toekomstige) hulpverleners...  

 

Meer info: toon.derison@psyche.be  of op de website van de herstelacademies