Ga naar de inhoud

ROPI-R

Door het promoten en uitwisselen rond ROPI-R bevragingen, ondersteunt en stimuleert Psyche de bespreekbaarheid en verdere uitbouw van herstelondersteunende zorg.

Wat is ROPI-R?

Recovery Oriented Practices Index (ROPI) is een instrument om vast te stellen in welke mate een (behandel- of zorg)team herstelondersteunende zorg verleent. Dit gebeurt via verschillende groepsgesprekken met medewerkers, cliëntenpanels en inzage van documenten.

Dit internationale instrument werd vertaald door het Trimbos-instituut in Nederland en kreeg in 2016 een grondig herwerkte versie (ROPI-R). Vanuit de groeiende bekendheid bij GGZ-organisaties in Vlaanderen, werd ook een Vlaamse versie uitgewerkt, met zowel taal als inhoud aangepast aan de Vlaamse zorgpraktijk.

Ondersteuning door Psyche

Om de ROPI-R te kunnen afnemen is een basistraining vereist, bij voorkeur in co-creatie van hulpverleners en ervaringswerkers. Daarnaast organiseren we ook een ROPI-R intervisiegroep.

Meer info: dag.van.wetter@psyche.be