Ga naar de inhoud

Kwartiermaken  

Psyche zet mee in op vermaatschappelijking van de zorg. De methodiek Kwartiermaken heeft hechte lokale gemeenschappen waarin mensen met psychische kwetsbaarheid ook een plaats krijgen als basis. Psyche verspreidt deze methodiek mee in Vlaanderen.   

 

Kwartiermaken in de praktijk 

Psyche zet in op kwartiermaken door de methodiek zoals Doortje Kal deze ontwikkelde verder te verfijnen. Op deze manier ontstonden nieuwe begrippen zoals "kwartiermakend hulpverlener" en "wijkgericht kwartiermaken" (dit laatste in samenwerking met stad Gent en met enkele Gentse wijkgezondheidscentra). Er werd ook een ervaringsgerichte gespreksgroep Multilogem ontwikkeld (vanuit Open Dialogue en Multiloog). 

We experimenteren op verschillende plaatsen in Vlaanderen om via het kwartiermaken de ggz meer te vermaatschappelijken.  Dit gebeurt in samenwerking met steden en gemeenten, eerstelijnszones en met de netwerken ggz. 

We geven bijscholingen, intervisie en opleidingen zowel voor mensen die als kwartiermaker de eerste stappen zetten als voor meer gevorderden (ondermeer ook via de Vlaamse werkgroep kwartiermaken). We ondersteunen ook organisaties bij het opzetten van studiedagen en congressen rond kwartiermaken. 

 

Kwartiermaken: een veilige, gastvrije plek creëren  

Op dit moment zetten we sterk in op het “wijkgericht Kwartiermaken”. Deze methodiek werd ontwikkeld in samenwerking met de Stad Gent en de wijkgezondheidscentra in Gent. In deze stad werken nu een zestal mensen (mobiel werkers en netwerkers) aan wijkgericht kwartiermaken. Zij doen sociaal werk vanuit hun expertise in de geestelijke gezondheidszorg. Op deze manier ondersteunen ze ook sociaal werkers, vrijwilligers en burgers in het algemeen om bvb om te gaan met mensen die psychotisch zijn.  
Herstel en presentie is de basis voor het kwartiermaken. Doelstelling is het meewerken aan een solidaire en hechte lokale gemeenschap waarin psychische kwetsbaarheid een plaats krijgt, soms letterlijk door het ontwikkelen van troostplekken. Het destigmatiseren is dus ook een onderdeel van het kwartiermaken.   

 

Meer info: peter.dierinck@psyche.be

 

Regionale Contacten Literatuur tips

 

 

Kwartiermaken